Patronen van drugsgebruik

Gegevens over veranderingen in de patronen van drugsgebruik en de daarmee verband houdende risicofactoren, gewoonten en gevolgen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op regelmatig uitgevoerde bevragingendie zich richten op de algemene bevolking of op belangrijke subpopulaties, waaronder:

Gezondheidsenquête (HIS)

Om de 4 tot 5 jaar voert Sciensano een nationale Gezondheidsenquête (‘Health Interview Survey’, HIS) uit, die informatie oplevert over het drugsgebruik (prevalentie, frequentie en veranderingen in de loop der tijd) bij de algemene Belgische bevolking. Aan de hand van de grote hoeveelheid informatie die in het kader van deze enquête wordt verzameld, kunnen bovendien bijvoorbeeld gedetailleerde sociaal-demografische en gezondheidsprofielen van mensen die drugs gebruiken worden opgesteld. Op die manier helpt de enquête om na te gaan in welke sociale groepen het risico groter is dat mensen drugs beginnen te gebruiken, of mogelijk een verslaving ontwikkelen.  

Drug Vibes — De Belgische drugsbevraging

Drug Vibes is een door de Unit Illegale drugs georganiseerde online enquête die alleen gericht is op mensen die drugs gebruiken. De enquête verstrekt informatie die een aanvulling is op de HIS-gegevens over druggerelateerde gewoonten (bv. hoeveelheid, plaats van gebruik, aankoopkanaal), redenen voor drugsgebruik, gebruik van meerdere drugs of geestelijke gezondheid.

TDI (‘Treatment Demand Indicator’) 

TDI is een nationaal onderzoek met een hoge dekkingsgraad dat belangrijke informatie verzamelt over mensen die een behandeling in verband met druggebruik beginnen, zoals de risicofactoren van gebruik en misbruik, sociaal-demografische profielen en gebruiksgewoonten. 

Peiling naar de prevalentie en de patronen van druggebruik bij jongeren en jongvolwassenen

Omdat drugsgebruik vaak op jonge leeftijd begint, bieden de bevragingen van VAD die gericht zijn op scholieren, studenten en het nachtleven, samen met het HBSC-project unieke inzichten in het drugsgebruik bij de jongere bevolking. 

Afvalwateranalyses

Afvalwateranalyse is een opkomende wetenschap die op stedelijk of gemeentelijk niveau wordt uitgevoerd. Het is erop gericht de druggewoonten te onderzoeken van mensen die in deze steden of gemeenten wonen. De resultaten leveren een waardevolle momentopname op van de drugstroom door de betrokken steden, die duidelijke geografische verschillen onthullen.


Samen geven deze onderzoeken een uitgebreid beeld van de situatie van drugs in België, die informatie over de prevalentie van het gebruik, de verschillende gebruikspatronen, de factoren die leiden tot problematisch gebruik en de gevolgen ervan omvatten. 

De resultaten van deze analyses worden gedeeld in de vorm van rapporten, werkboeken of wetenschappelijke publicaties. Ze verlenen waardevolle wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning aan beleidsmakers en mensen uit de praktijk, zowel in België, Europa als wereldwijd.

Surf naar onze pagina over de Unit Illegale drugsvoor meer informatie over ons werk oin de domeinen monitoring, onderzoek en ondersteuning van beleidsmakers inzake drugs.

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over de verschillende soorten drugs, de patronen van drugsgebruik, de schade, de antwoorden op gezondheids- en sociaal gebied, de drugmarkt en de regelgeving en het beleid dat in België ten aanzien van drugs wordt gevoerd.

QR code

QR code for this page URL