Rabiës

Rabiës is een virale ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. Als er symptomen verschijnen en geen onmiddellijke behandeling wordt toegediend, is rabiës 100 % dodelijk. De ziekte kan worden voorkomen dankzij vaccinatie. In België blijft de illegale import van honden uit besmette landen de grootste bedreiging.

Wat is rabiës?

Rabiës is een virale ziekte die door een virus van de familie van de Rhabdoviridae wordt overgedragen.

De overdracht van het virus gebeurt van dier op mens (zoönose). Besmette dieren geven het virus door met bijten, krabben, likken of door contact met een wond.  

Zowel bij mensen als bij dieren veroorzaakt het rabiësvirus encefalitis (hersenontsteking), dat altijd dodelijk is. 1 tot 3 weken na het verschijnen van de eerste symptomen treedt de dood in. 

Rabiës uitgeroeid in België

In 2001 werd vossenrabiës in België uitgeroeid verklaard. Sinds 1999 is geen enkel geval van rabiës bij inheemse dieren gediagnosticeerd. 
 

Sciensano verzekert de epidemiologische surveillance van rabiës in België en is verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling na blootstelling. Het controleert de werkzaamheid van de rabiësvaccins. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het rabiësvaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL

Contacten