Oorzaken

Rabiës is een virale ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. Als er symptomen verschijnen en geen onmiddellijke behandeling wordt toegediend, is rabiës 100 % dodelijk. De ziekte kan worden voorkomen dankzij vaccinatie. In België blijft de illegale import van honden uit besmette landen de grootste bedreiging.

Hoe wordt het rabiësvirus overgedragen?

Rabiës is een virale ziekte die door een virus van de familie van de Rhabdoviridae wordt overgedragen. 

De overdracht van het virus gebeurt van dier op mens (zoönose). Besmette dieren brengen het virus over bij: 

  • bijten of diep krabben
  • schrammen
  • likken van een wond
  • contact van het speeksel met een wond of de slijmvliezen. 

De overdracht van dier op mens kan ook gebeuren via een niet-geheelde wond op de huid. 

In zeldzame gevallen kan rabiës worden opgelopen door inademing van een aerosol met het virus of bij de transplantatie van een besmet orgaan. 

Volgens de WGO is het eten van rauw vlees of ander met rabiës besmet dierlijk weefsel geen bron van besmetting voor de mens.

WIST JE DAT? Je na contact met een verdacht dier onmiddellijk de wond met water en zeep moet schoonmaken en daarna doorgaan met een vaccinbehandeling en soms ook immunoglobulinen. Deze maatregelen levensreddend kunnen zijn.

Is overdracht tussen mensen mogelijk?

Volgens de WGO is de overdracht van mens op mens via een beet theoretisch mogelijk maar werd het nog nooit bevestigd.

Welke dieren kunnen rabiës overdragen?

In België en in de meeste landen van West- en Noord-Europa blijven illegaal ingevoerde honden de grootste bedreiging, omdat zij de belangrijkste gastheer en vector van rabiës zijn in grote delen van de rest van de wereld (met name in Afrika en Azië). 

In België vormen vossen sinds 2001 geen bedreiging meer. 

De vleermuizen zijn onder strikte surveillance en in België werd bij deze dieren nog geen enkel geval van rabiës vastgesteld.

De aanwezigheid van met rabiës verwante virussen bij vleermuizen in België kan evenwel niet worden uitgesloten.

Dodelijke gevallen bij de mens na contact met een wasbeer, stinkdier, jakhals, mangoest of met andere wilde carnivore soorten komen zelden voor.

In een aantal landen in Oost-Europa en de Balkan is rabiës nog steeds aanwezig bij in het wild levende carnivoren, zoals vossen en wasbeerhonden.

 


 

Sciensano verzekert de epidemiologische surveillance van rabiës in België en is verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling na blootstelling. Het controleert de werkzaamheid van de rabiësvaccins. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het rabiësvaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL