Risicogroepen

Rabiës is een virale ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. Als er symptomen verschijnen en geen onmiddellijke behandeling wordt toegediend, is rabiës 100 % dodelijk. De ziekte kan worden voorkomen dankzij vaccinatie. In België blijft de illegale import van honden uit besmette landen de grootste bedreiging.

Wat zijn de risicoprofielen?

Iedereen kan rabiës oplopen, maar sommige personen worden vaker blootgesteld:

  • personen die hun vrije tijd regelmatig doorbrengen in de natuur (wandelaars, fietsers, campers, enz.) in endemische gebieden (niet in België)
  • reizigers die lang in hoogrisicogebieden verblijven 
  • expats die in hoogrisicogebieden verblijven
  • personen met een aanzienlijk professioneel risico, zoals boswachters, speleologen, archeologen die in besmette gebieden werken, taxidermisten, dierenartsen en laboratoriumpersoneel dat met levende rabiësvirussen werkt
  • personen die door hun beroep of om een andere reden direct contact hebben met carnivoren en andere zoogdieren in gebieden waar rabiës heerst
  • personen die door hun beroep of om een andere reden direct contact hebben met vleermuizen, ook in België
  • kinderen die met dieren spelen in endemische gebieden. 

Deze risicopopulaties kunnen baat hebben bij preventieve vaccinatie


 

Sciensano verzekert de epidemiologische surveillance van rabiës in België en is verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling na blootstelling. Het controleert de werkzaamheid van de rabiësvaccins. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het rabiësvaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL