Behandeling

Rabiës is een virale ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. Als er geen onmiddellijke behandeling wordt toegediend na de blootstelling en zodra de symptomen verschijnen, is rabiës 100 % dodelijk. De ziekte kan worden voorkomen dankzij vaccinatie. In België blijft de illegale import van honden uit besmette landen de grootste bedreiging.

Eerste zorgen na een verdachte beet

De eerste zorgen die de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt (WGO), zijn de onmiddellijke reiniging van de wond gedurende 15 minuten met:

  • water en zeep
  • een detergent
  • povidonjood
  • of andere middelen die het rabiësvirus doden.

Reinig na contact met een verdacht dier onmiddellijk de wond met water en zeep en ga daarna door met een vaccinbehandeling.

Soms kunnen immunoglobulinen (antistoffen tegen rabiës) ook levensreddend zijn.

Behandeling bij de mens

De postexpositiebehandeling (post-expositie profylaxe) is een curatieve vaccinatie die binnen de 48 uur na de risicovolle blootstelling moet worden gestart.

Als de postexpositiebehandeling tijdig wordt toegediend, kan infectie van het zenuwstelsel worden voorkomen.

Deze behandeling voorziet:

Alleen met de toediening van een werkzame behandeling snel na de blootstelling kan het optreden van symptomen en de dood worden voorkomen.

Behandeling bij dieren

Een dier met verdachte klinische tekenen wordt bij voorkeur geëuthanaseerd of in isolatie geplaatst.

Als het dier de isolatieperiode overleeft, kan rabiës worden uitgesloten, aangezien de ziekte altijd tot een snelle dood leidt.

Wat doe je als je dier door een vleermuis wordt gebeten?

Wacht niet op de eerste tekenen van rabiës omdat de tijd tot het verschijnen van symptomen lang kan duren.

Als je dier in contact is geweest met een vleermuis neem je best zo snel mogelijk contact op met een dierenarts.

Indien het kadaver van de vleermuis beschikbaar is, kan dit onderzocht worden op mogelijke besmetting met het virus in het Nationaal Referentielaboratorium voor Rabiës van Sciensano.

Wat doe je als je zelf door een vleermuis wordt gebeten of gekrabd?

Neem contact op met het Antirabiëscentrum van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). De artsen van het ITG kunnen het vaccin voorschrijven en een vaccinatieschema opstellen. Zij geven u telefonisch advies op de nummers:

  • 03/247.66.66 (op weekdagen, tussen 9u en 17u)
  • 03 / 821.30.00 (na de werkuren en tijdens het weekend). U komt dan terecht op de spoedgevallendienst van het UZA, waar ITG en UZA artsen de wachtdienst voor infectieziekten verzekeren.

Elk direct contact met een vleermuis (via bijten, krabben, likken, contact met een wond) moet uit voorzorgsprincipe als een risico beschouwd worden. Hiervoor is curatieve vaccinatie nodig, tenzij de afwezigheid van het virus bij de vleermuis kan worden gecontroleerd in het laboratorium.

Indien het kadaver van de vleermuis beschikbaar is, kan dit onderzocht worden op mogelijke besmetting met het virus in het Nationaal Referentielaboratorium voor Rabiës van Sciensano.

Wat doe je als je bent gebeten door een hond (of een ander verdacht dier)?

Let goed op wanneer:

  • je in het buitenland bent gebeten door een hond of ander verdacht dier waarvan je de diergeneeskundige opvolging niet kent
  • je bent gebeten door een hond, kat of andere ingevoerde carnivoor waarvan de vaccinatie tegen rabiës niet is bevestigd.

Neem bij twijfel contact op met een arts.


 

Sciensano verzekert de epidemiologische surveillance van rabiës in België en is verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling na blootstelling. Het controleert de werkzaamheid van de rabiësvaccins. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het rabiësvaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL