Symptomen

Rabiës is een virale ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. Als er symptomen verschijnen en geen onmiddellijke behandeling wordt toegediend, is rabiës 100 % dodelijk. De ziekte kan worden voorkomen dankzij vaccinatie. In België blijft de illegale import van honden uit besmette landen de grootste bedreiging.

Wat zijn de symptomen van rabiës?

Rabiës veroorzaakt encefalomyelitis (ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg) dat de werking van het zenuwstelsel aantast. 

Het kan zich uiten in een paralytische vorm (30 % van de gevallen) of in een furieuze vorm.

In beide gevallen kunnen klachten pas een week of zelfs enkele jaren na de blootstelling opduiken:

 • ziekelijke angst voor tocht (aerofobie) 
 • ziekelijke angst voor water (hydrofobie) 
 • koorts
 • ongewone of onverklaarbare pijn en/of paresthesie (tintelingen, jeuk, branderig gevoel) op de plaats van de wond. 

De tijd tot het begin van de symptomen (incubatietijd) kan variëren van een week tot drie maanden of zelfs meer dan 1 jaar na de besmetting.

Zodra de symptomen verschijnen, is rabiës bevestigd en is de uitkomst altijd fataal.

Rabiës in zijn „paralytische” vorm

Rabiës in zijn „paralytische” vorm betreft 30 % van de gevallen:

 • ongecoördineerde bewegingen 
 • progressieve verlamming van de ledematen
 • schuchterheid
 • weigeren om te eten.

De evolutie is minder spectaculair en duurt meestal langer dan bij de furieuze vorm.

Rabiës in zijn „furieuze” vorm

 • Hyperactiviteit
 • (Seksuele) excitatie
 • Angst
 • Agitatie
 • Agressiviteit
 • Neiging tot bijten
 • Verhoogde speekselproductie 

Wanneer moet een dierenarts worden geraadpleegd?

Raadpleeg zo snel mogelijk een dierenarts en vermijd contact met het dier als het tekenen van nervositeit vertoont en als:

 • het dier niet in orde is met vaccinatie, en
 • in contact is geweest met een vleermuis of 
 • terugkeert van (of meegenomen werd op) een reis.

Een dier met verdachte symptomen wordt geëuthanaseerd (in de meeste gevallen) of in quarantaine geplaatst. Als het dier de quarantaineperiode overleeft, kan rabiës worden uitgesloten, aangezien de ziekte altijd dodelijk is.

Wanneer moet een arts worden geraadpleegd?

Raadpleeg zo snel mogelijk een arts als je in contact bent geweest met een verdacht dier of een vleermuis, vooral in de volgende gevallen:

 • bijtwond of diepe krabwond
 • schram 
 • likken van een wond
 • contact met een wond.

 

Sciensano verzekert de epidemiologische surveillance van rabiës in België en is verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling na blootstelling. Het controleert de werkzaamheid van de rabiësvaccins. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het rabiësvaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL