Diagnose

Rabiës is een virale ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. Als er symptomen verschijnen en geen onmiddellijke behandeling wordt toegediend, is rabiës 100 % dodelijk. De ziekte kan worden voorkomen dankzij vaccinatie. In België blijft de illegale import van honden uit besmette landen de grootste bedreiging.

Wanneer moet rabiës worden vermoed?

Bij mensen kan rabiës worden vermoed wanneer zij:

  • symptomen van encefalitis vertonen 
  • een voorgeschiedenis van een beet door een verdacht dier in een besmet geografisch gebied hebben 
  • in contact zijn geweest met een vleermuis.

Een ziekte die onmogelijk te diagnosticeren is voor de eerste symptomen

De symptomen kunnen pas een week of zelfs enkele jaren na de blootstelling verschijnen. Gedurende deze periode is het virus nog niet detecteerbaar en is het onmogelijk om de infectie te diagnosticeren. 

Bovendien kan een klinische diagnose moeilijk zijn als er geen bijtsporen of specifieke tekenen van hydrofobie of aerofobie zijn. 

Alleen de detectie van het virus kan de diagnose bevestigen.

Het onderzoek op de aanwezigheid van het rabiësvirus in speeksel, urine of besmette weefsels (huid, cerebrospinaal vocht, cornea, hersenen na overlijden) wordt alleen door gespecialiseerde laboratoria uitgevoerd, zoals het „Nationaal referentiecentrum voor rabiës”, binnen Sciensano. 

 


 

Sciensano verzekert de epidemiologische surveillance van rabiës in België en is verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling na blootstelling. Het controleert de werkzaamheid van de rabiësvaccins. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het rabiësvaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL