Risico's en gevaren

Rabiës is een virale ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. Als er symptomen verschijnen en geen onmiddellijke behandeling wordt toegediend, is rabiës 100 % dodelijk. De ziekte kan worden voorkomen dankzij vaccinatie. In België blijft de illegale import van honden uit besmette landen de grootste bedreiging.

Kan men in België rabiës oplopen?

In België komt vossenrabiës niet meer voor sinds 2001. Er werden in België nog geen gevallen van rabiës bij vleermuizen ontdekt, maar het kan voorkomen. 

Het risico heeft voornamelijk betrekking op gevallen van rabiës bij honden die uit het buitenland zijn geïmporteerd.

Zo moesten in 2007 en 2008 twee besmette honden die illegaal uit Afrika werden ingevoerd, worden behandeld nadat ze een veertigtal personen aan besmetting hadden blootgesteld.

Het is dus belangrijk om te controleren of het van een reis meegebrachte dier in orde is met de vaccinaties.

Risicodieren

De belangrijkste vectordieren van het rabiësvirus zijn:

  • honden (illegaal ingevoerde honden blijven de grootste bedreiging in België) 
  • katten (illegaal ingevoerd) 
  • vossen en andere wilde carnivoorsoorten in endemische gebieden (niet in België)
  • vleermuizen.

WIST JE DAT? Vleermuizen drager kunnen zijn van bepaalde Lyssavirussen, die verwant zijn aan het klassieke rabiësvirus en die worden overgedragen door bijten of krabben. Als ze worden overgedragen op andere zoogdieren of op de mens kunnen deze virussen ook rabiës veroorzaken. Gelukkig is de frequentie van de virusoverdracht van vleermuizen op andere soorten laag, in tegenstelling tot het rabiësvirus bij carnivoren. 

Mortaliteit

Besmetting door het rabiësvirus moet binnen de 48 uur na de blootstelling worden behandeld om het verschijnen van de eerste symptomen en de dood van de besmette persoon te voorkomen. Als de eerste symptomen zich eenmaal hebben gemanifesteerd, is de ziekte 100 % dodelijk. 

 


 

Sciensano verzekert de epidemiologische surveillance van rabiës in België en is verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling na blootstelling. Het controleert de werkzaamheid van de rabiësvaccins. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het rabiësvaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL