Schimmel

Schimmels zijn microscopische en filamenteuze zwammen, die potentieel schadelijk zijn voor de gezondheid. Sommige schimmels zijn pathogeen of produceren giftige stoffen die bijvoorbeeld voedingsmiddelen kunnen besmetten. Maar er bestaan ook veel nuttige soorten die gebruikt worden voor de traditionele bereiding van voeding, de afbraak van organisch materiaal, of in industriële toepassingen. 

Schimmels zijn een soort zwammen die groeien in de vorm van een microscopisch netwerk van filamenteuze cellen, dat mycelium wordt genoemd. In de juiste omstandigheden zal het mycelium celstructuren vormen, die op hun beurt sporen produceren die door wind, regen of kleine insecten worden verspreid. Wanneer de sporen op een geschikt substraat terechtkomen, kunnen er nieuwe koloniën ontstaan.
 

Binnen Sciensano onderhoudt de schimmelcollectie BCCM/IHEM meer dan 15 000 verschillende stammen van schimmels en gisten met een biomedisch belang. Sciensano houdt zich ook bezig met schimmels die een impact hebben op de gezondheid van de mens en dier. Onze enquêtes over de ziekenhuisomgeving helpen bijvoorbeeld om nosocomiale mycosen te voorkomen.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic