Sciensano & Schimmel

Last updated on 14-2-2020 by Daisy Tysmans

Binnen Sciensano onderhoudt de schimmelcollectie BCCM/IHEM meer dan 15 000 verschillende stammen van schimmels en gisten met een biomedisch belang. Naast de collectie BCCM/IHEM is de dienst Mycologie en aerobiologie bezig met schimmels die gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. Onze enquêtes over de ziekenhuisomgeving helpen bijvoorbeeld om nosocomiale mycosen te voorkomen.

De BCCM/IHEM-schimmelcollectie is gericht op soorten met medisch en diergeneeskundig belang, allergene soorten en soorten die mycotoxines produceren. De stammen zijn beschikbaar voor onderzoek en industrie. In het kader van de gezondheid van mens of dier kan altijd een identificatiestudie worden uitgevoerd door of een mycologische analyseaanvraag worden gericht aan de dienst Mycologie en Aerobiologie.

De dienst Mycologie en Aerobiologie van Sciensano voert ook de surveillance van hoofdhuidschimmel bij kinderen uit, organiseert ‘ringtests’ en is erkend voor zijn expertise in het domein van dermatofyten.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic