In vivo modellen

Unitverantwoordelijke: 

Inzicht krijgen in de relaties tussen gastheren/pathogenen om infectieuze stoffen doeltreffender te bestrijden

We bestuderen twee aspecten van interacties tussen pathogenen en hun gastheren. Enerzijds onderzoeken we hoe de immuunresponsen van de gastheer zich ontwikkelen om een infectie aan te pakken en te elimineren. Anderzijds zijn we ook geïnteresseerd in de strategieën die pathogenen ontwikkelen om zich tegen immuunreacties te beschermen. Historisch gezien was Sciensano zeer geïnteresseerd in reacties tegen de Koch-bacil, ook wel Mycobacterium tuberculosis genoemd, een agens van tuberculose. Deze kennis is belangrijk om beter te kunnen begrijpen hoe een vaccin doeltreffend kan vechten tegen een ziekte die een lichaam infecteert.

Meer weten?

We werken actief in internationale netwerken om het potentiële vaccin van nieuwe antigenen en de werkzaamheid van nieuwe vaccinatiemethoden in verschillende experimentele modellen te analyseren. We legden de basis voor de identificatie van verschillende beschermende antigenen tegen tuberculose. De vaccins die onze teams hebben getest, zijn ofwel subunit-vaccins (antigenen worden dan gebruikt in de vorm van eiwitten of gecodeerd door nucleïnezuren) of verzwakte levende vaccins.

We werkten ook aan de karakterisering van verschillende verbindingen van pathogene bacteriën of andere organismen die aan de basis liggen van inflammatoire verschijnselen, en die als adjuvantia voor nieuwe vaccins kunnen worden gebruikt. Adjuvantia zijn stoffen die geen nadelig effect veroorzaken, maar die de kracht van de immuunreacties als gevolg van de vaccinatie verhogen.

We zijn ook geïnteresseerd in de karakterisering van immuunreacties geïnduceerd door virussen of allergische reacties.  

QR code

QR code for this page URL