EPI - Meldingsplichtige infectieziekten

Last updated on 22-1-2024 by Marinka Vangenck
Projectduur:
januari 1, 2007
-
Project with no end date

In het kort

Artsen en laboratoria in België zijn verplicht om bepaalde infectieziekten te melden aan de bevoegde agentschappen van de overheid. Er zijn kleine verschillen in de lijst van meldingsplichtige ziekten tussen de verschillende regio’s. Sciensano kan hierbij ondersteuning bieden op vraag van het bevoegde agentschap.

Deutsche Version

Projectbeschrijving

Wat zijn meldingsplichtige infectieziekten?

Artsen en laboratoria zijn verplicht om bepaalde infectieziekten te melden aan de bevoegde agentschappen van de overheid, meer bepaald aan:

Het gaat om ernstige infectieziekten, zoals bijvoorbeeld polio, uitbraken van antibiotica multiresistente bacteriën, alsook meer ‘exotische’ ziekten zoals malaria en dengue.

Er zijn ook heel wat infectieziekten zonder meldingsplicht, zoals bijvoorbeeld gewone verkoudheden. De lijsten worden regelmatig nagekeken op hun relevantie en kunnen dan aangepast worden. In België zijn er kleine verschillen in de lijst van meldingsplichtige ziekten tussen de verschillende regio’s.

Waarom bepaalde infectieziekten melden?

Het belangrijkste doel van deze verplichte melding is het vermijden van verdere verspreiding van de ziekte. Bij melding van een infectieziekte kan men de bron of de oorzaak van de infectie opsporen. Via brononderzoek gaat het bevoegde agentschap op zoek naar waar en via welke weg de patiënt de ziekte heeft opgelopen. Daarnaast bekijken ze ook met wie de patiënt contact heeft gehad en in welke omstandigheden dit contact heeft plaatsgevonden om na te gaan of er ook nog andere besmettingen kunnen zijn. Dit noemt men contactonderzoek. Hiervoor nemen ze mogelijks contact op met de betrokken patiënt en/of diens behandelend arts. 

Op basis van de informatie van het bron- en contactonderzoek, kunnen de bevoegde agentschappen maatregelen nemen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Deze maatregelen zijn afhankelijk van het soort infectieziekte en de manier waarop deze zich kan verspreiden. Vaccineren van contactpersonen of het voorschrijven van medicatie zijn voorbeelden van mogelijke maatregelen. 

Op vraag van het bevoegde agentschap, kan Sciensano ondersteuning bieden bij:

  • het registreren van de melding van de infectieziekte
  • het bron- en contactonderzoek
  • het analyseren van de data verzameld tijdens deze processen. 

Sciensano kan, onder meer op basis van deze analyses, ook raad geven aan de bevoegde instanties om de verdere verspreiding van de infectieziekte te voorkomen of te beperken

Naast de opvolging van patiënten en de verspreiding van ziekten, wordt de data van het voorkomen van infectieziekten ook nationaal en internationaal verzameld om de epidemiologische situatie van bepaalde infectieziekten verder in kaart te kunnen brengen en op te volgen. In Europa gebeurt dit door het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Hoe infectieziekten melden?

Bekijk de lijsten van meldingsplichtige ziekten en de wijze om deze te melden voor:

 Meer informatie over de verschillende ziektes en het aantal gemelde gevallen vindt u voor elke ziekte apart terug via de webpagina Gezondheidsonderwerpen A-Z

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL