Cijfers

Difterie was vroeger een belangrijke doodsoorzak bij kinderen. Dankzij de algemene vaccinatie die in 1959 werd ingevoerd in België, is difterie bijna verdwenen uit ons land. De bacterie komt echter nog altijd voor en vaccinatie is de enige manier om difterie te voorkomen.

Difterie in België

Dankzij de algemene vaccinatie tegen difterie die in België sinds 1959 is ingevoerd, is het aantal gevallen in belangrijke mate gedaald en is het risico op een epidemie van difterie momenteel zeer klein. 

  • 1943: 16 157 gevallen en 982 sterfgevallen 
  • 1980 – 2012 : minder dan 15 gevallen en 1 sterfgeval (opgetreden bij iemand met de Belgische nationaliteit die in Moskou verbleef) 
  • 2013: 1 geval van respiratoire difterie veroorzaakt door een toxinogene stam van C. ulcerans
  • 2014: 0 gevallen 
  • 2015: 3 gevallen van cutane difterie, 2 veroorzaakt door een toxinogene stam van C. ulcerans en 1 veroorzaakt door een toxinogene stam van C. diphtheriae 
  • 2016: 1 dodelijk geval van respiratoire difterie bij een niet gevaccineerd kind van 3 jaar oud

U kunt de meest recente informatie over difterie in België raadplegen op de webpagina van de dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano (“Ziekten A-Z”, “Professionelen”) of Epistat (voor clinici).

Difterie in Europa

Het aantal gevallen van difterie in Europa is sterk afgenomen:

  • 1943: 1 miljoen gevallen en 50.000 sterfgevallen 
  • 2014: 38 gevallen 

In de jaren 1980 en ‘90 kwamen er in Rusland en de landen van de vroegere USSR echter grote epidemieën voor.

We zien nog sporadisch importgevallen van infecties met C. diphtheriae en autochtone gevallen van C. ulcerans van dierlijke oorsprong. 

In 2015 werden in Europa meerdere gevallen van cutane difterie waargenomen bij asielzoekers (ECDC).

Difterie in de wereld

Sinds de jaren 1980-‘90 is het aantal gevallen van difterie in belangrijke mate gedaald. 

Volgens de Wereldgezonheidsorganisatie (WGO) blijft difterie in bepaalde regio's echter een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. 

  • 2013:  4.680 gevallen, waarvan 85% in Zuidoost-Azië 
  • 2014:  7.321 gevallen, waarvan 98,6% in Zuidoost-Azië 


 

Sciensano voert een epidemiologische surveillance uit van difterie en andere ziekten die voorkomen kunnen worden door vaccinatie. Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens die aangeleverd worden door verschillende partners en coördineert ook bepaalde studies of bepaalde surveillancenetwerken. Zo kan het bepaalde 'trends' (cijfers) volgen van ziekten zoals difterie.

QR code

QR code for this page URL