Preventie

 Difterie was vroeger een belangrijke doodsoorzak bij kinderen. Dankzij de algemene vaccinatie die in 1959 werd ingevoerd in België, is difterie bijna verdwenen uit ons land. De bacterie komt echter nog altijd voor en vaccinatie is de enige manier om difterie te voorkomen.

Waarom vaccineren?

In België wordt sinds 1959 een algemene vaccinatie tegen difterie uitgevoerd, die ertoe geleid heeft dat het aantal gevallen in belangrijke mate gedaald is. Vaccinatie is de enige manier om difterie te voorkomen.

De recentste aanbevelingen met betrekking tot vaccinatie vindt u op de website van het Hoge Gezondheidsraad of Agentschap zorgen gezondheid

WIST U DAT? Er circuleren nog altijd toxinogene stammen van Corynebacterium in de wereld en die vormen dus nog altijd een bedreiging voor mensen die bijvoorbeeld een te lage concentratie antilichamen hebben of die niet gevaccineerd zijn. Bovendien zien we de laatste jaren een toename van de bacterie C. ulcerans, die infecties veroorzaakt die onder andere door huisdieren zoals honden en katten worden overgedragen.

Hygiënische maatregelen

Om te voorkomen dat een zieke persoon andere mensen infecteert, moeten bepaalde hygiënische maatregelen gerespecteerd worden, afhankelijk van de gevallen en de klinische presentatie :

  • veelvuldig de handen wassen, vooral na het snuiten van de neus of hoesten
  • hoesten en niezen in een wegwerpzakdoek of in de elleboogplooi
  • ruimten regelmatig luchten
  • wonden bedekken
  • alles schoonmaken wat in contact is geweest met een zieke
  • enz.

Belang van herhalingsvaccinaties

De immuniteit die optreedt na een volledige vaccinatie in de kindertijd, neemt na verloop van tijd af.

Het is dus belangrijk om de bescherming te versterken met herhalingsvaccinaties. 

 

Sciensano voert een epidemiologische surveillance uit van difterie en andere ziekten die voorkomen kunnen worden door vaccinatie. Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens die aangeleverd worden door verschillende partners en coördineert ook bepaalde studies of bepaalde surveillancenetwerken. Zo kan het bepaalde 'trends' (cijfers) volgen van ziekten zoals difterie.

QR code

QR code for this page URL