Risico's en gevaren

Difterie was vroeger een belangrijke doodsoorzak bij kinderen. Dankzij de algemene vaccinatie die in 1959 werd ingevoerd in België, is difterie bijna verdwenen uit ons land. De bacterie komt echter nog altijd voor en vaccinatie is de enige manier om difterie te voorkomen.

Ernstige complicaties te wijten aan het difterietoxine

Bepaalde stammen van corynebacteriën kunnen een toxine uitscheiden dat zich vooral naar het hart en het zenuwstelsel kan verspreiden. Als dat gebeurt, kan het ernstige complicaties veroorzaken zoals myocarditis, perifere verlammingen, enz. 

Pseudomembranen

De ernst van difterie hangt ook samen met de vorming van de pseudomembranen die bij de 'klassieke' vorm van difterie worden gezien. In dat geval spreken we van angina met pseudomembranen.

Die pseudomembranen ontwikkelen zich op de keelamandelen en de huig (klein uitgroeisel achterin de mond bij de ingang van de keel) en kunnen de luchtwegen verstoppen en asfyxie veroorzaken. 

In gevallen van cutane difterie kunnen zich ook pseudomembranen ontwikkelen op wonden of zweren. 

Sterfte 

Difterie kan in 5 tot 10% van de gevallen dodelijk aflopen, zelfs als het behandeld wordt.

Als de ziekte niet behandeld wordt, kan ze in 50% van de gevallen dodelijk aflopen. 

 

Sciensano voert een epidemiologische surveillance uit van difterie en andere ziekten die voorkomen kunnen worden door vaccinatie. Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens die aangeleverd worden door verschillende partners en coördineert ook bepaalde studies of bepaalde surveillancenetwerken. Zo kan het bepaalde 'trends' (cijfers) volgen van ziekten zoals difterie.

QR code

QR code for this page URL