Invasieve pneumokokkeninfectie

Invasieve pneumokokkeninfecties worden veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae, ook gekend als pneumokok. Het is een ernstige ziekte waarbij de bacterie plaatsen infecteert die normaal gezien steriel zijn (bloed, hersenvlies …). Jonge kinderen (<2 jaar), ouderen (>65 jaar) en personen met immuniteitsproblemen zijn het meest vatbaar. 
Sinds het invoeren van het pneumokokkenvaccin is het aantal gevallen in België afgenomen.

Wat is een invasieve pneumokokkeninfectie?

Invasieve pneumokokkeninfecties (invasieve longontsteking, bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking …) worden veroorzaakt door de pneumokok (Streptococcus pneumoniae). Deze bacterie komt frequent in de bovenste luchtwegen voor zonder ziekte te veroorzaken, maar ze kan aanleiding geven tot milde luchtweginfecties. Als de bacterie doordringt in onderliggend weefsels of in de bloedbaan spreken we van invasieve infecties. Overdracht van de bacterie gebeurt via direct contact of via druppeltjes uit de bovenste luchtwegen (bv. via niezen). 

Diagnose

Diagnose gebeurt door het opsporen van de bacterie in bloed, hersenvocht (liquor), opgehoeste slijmen (sputum) of andere lichaamsvochten. De bacterie kan aangekleurd en bekeken worden onder de microscoop (grampreparaat) of gekweekt in het laboratorium. Er bestaat ook een test die bepaalde eiwitten van de bacterie aankleurt (antigeentest) en onder andere op urine gebruikt kan worden. 

Behandeling

De behandeling bestaat uit het toedienen van antibiotica.

Hoogrisicogroepen en vaccinatie 

Jonge kinderen (<2 jaar), ouderen (>65 jaar) en personen met immuniteitsproblemen lopen meer kans op een ernstige infectie. Vaccinatie tegen pneumokokken is sinds 2007 opgenomen in het basisvaccinatieschema voor kinderen. Het vaccin is ook beschikbaar voor volwassenen. Voor meer informatie over risicogroepen en vaccinatie, zie de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad voor kinderen en adolescenten en voor volwassenen.

Sciensano is verantwoordelijk voor de surveillance van invasieve pneumokokkeninfecties in België. 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp