Kinkhoest

Kinkhoest of pertussis is een uiterst besmettelijke infectieziekte, die wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Bij zeer jonge kinderen, voornamelijk kinderen jonger dan 6 maanden, kan de ziekte levensbedreigend zijn.

Om jonge kinderen te beschermen, worden zuigelingen in België sinds de jaren 90 systematisch tegen kinkhoest gevaccineerd. Sinds 2013 wordt ook aan zwangere vrouwen aangeraden zich te laten vaccineren.

 

Wat is kinkhoest?

Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis. De ziekte wordt gekenmerkt door hevige en aanhoudende hoestbuien en is vooral gevaarlijk voor baby’s. Kinkhoest verspreidt zich enkel tussen mensen: bij hoesten, niezen of zelfs gewoon ademen kunnen besmettelijke druppeltjes vrijkomen. De besmettelijke periode duurt meestal tot ongeveer 3 weken na het starten met hoesten. 

Symptomen

De eerste symptomen ontstaan gemiddeld 7 tot 10 dagen na de infectie. Het ziekteverloop kent 3 stadia. In het eerste stadium zijn de symptomen nauwelijks te onderscheiden van een verkoudheid. Daarna volgt een periode met lange hoestbuien, dikwijls afgewisseld met piepende/gierende ademhaling. Het hevige hoesten kan soms braken uitlokken. Na ongeveer 4 weken nemen de hoestbuien af in aantal en hevigheid (reconvalescentiestadium).

Niet iedereen vertoont de typische symptomen. Bij pasgeboren baby’s kan kinkhoest zich uiten als periodes waarin ze stoppen met ademen (apneu) en blauw verkleuren, zonder hoesten. Bij oudere, gevaccineerde personen is het enige symptoom dikwijls een langdurige hoest. 

Diagnose

Voor de diagnose spoort men de bacterie of het genetisch materiaal van de bacterie op. Dit gebeurt meestal op een diepe neuswisser (PCR of kweek op een nasofaryngeaal staal). Men kan ook antistoffen opsporen op een bloedstaal. Het opsporen van antistoffen heeft de voorkeur als de hoest al langer dan 3 weken aansleept.

Preventie

In België worden zuigelingen sinds de jaren 90 systematisch tegen kinkhoest gevaccineerd. Om voldoende beschermd te blijven, is het noodzakelijk het vaccin regelmatig te herhalen. Pasgeborenen, die te jong zijn om zelf gevaccineerd te worden, kunnen uitstekend beschermd worden door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap. Dit is in België aangeraden sinds 2013.

U vindt hier de basisvaccinatieschema’s voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië (met de Duitstalige gemeenschap) en de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad omtrent kinkhoestvaccinatie voor kinderen, zwangere vrouwen en volwassenen

Behandeling

De behandeling gebeurt meestal met antibiotica. In sommige gevallen kan het nuttig zijn dat ook gezinsleden antibiotica innemen. Bij jonge kinderen van 0 tot 3 maanden wordt een hospitalisatie aangeraden.

 

Meer weten? 

Zie het blok ‘Publicaties’ hieronder en lees meer over de rol van Sciensano in de monitoring van het aantal kinkhoestgevallen in België

Sciensano is verantwoordelijk voor de surveillance van het aantal kinkhoestgevallen in België. Eén van die gegevensbronnen is het Nationaal Referentiecentrum Pertussis, een samenwerking tussen UZ Brussel en Sciensano. Sciensano coördineert ook het pediatrische surveillancenetwerk Pedisurv. De verzamelde informatie wordt aangeboden aan beleidsmakers om het gezondheidsbeleid te ondersteunen. Tot slot is de dienst Kwaliteit van Vaccins en Bloedproducten het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) dat verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van de vaccins voordat...

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp