Surveillance van infectieziekten bij kinderen | PediSurv

Last updated on 19-10-2022 by Ilse Peeters

PediSurv | het surveillancenetwerk van infectieziekten bij kinderen

Het netwerk bestaat uit pediaters uit heel België en huisartsen uit Brussel, die elke maand gegevens rapporteren over 7 ziekten (mazelen, bof, rubella, acute slappe verlamming (polio), hemolytisch uremisch syndroom (HUS), invasieve pneumokokkeninfecties en vanaf 01/06/2022 ernstige gevallen van kinkhoest bij kinderen <3 jaar). Hierdoor kan Sciensano onder andere de epidemiologische trend van ernstige en/of zeldzame kinderziekten opvolgen. Door noodzakelijke gegevens uit de praktijk te verzamelen en te analyseren, ondersteunt PediSurv de beleidsmakers bij het bepalen van prioriteiten in het gezondheidsbeleid.

Meer over het netwerk

Publicaties

Inschrijving

U wil deelnemen aan de pediatrische surveillance „PediSurv”?
 Schrijf u in en u ontvangt binnen de week uw persoonlijke inloggegevens en verdere instructies.

We vragen u deze informatiebrief zichtbaar in uw wachtzaal te hangen.

PDF-pictogram informatiebrief

Registratie van gegevens (enkel voor clinici* die lid zijn van Pedisurv)

(*) ! Clinici die in een ziekenhuis werken dienen rechtstreeks te registreren via het systeem Healthdata (HD4DP) van het ziekenhuis. 

Registreer uw maandelijkse gegevens voor de 7 ziekten bij kinderen (< 15 jaar) die door het netwerk „Pedisurv” worden gerapporteerd:

Registreer één of meer gevallen of Registreer 0 gevallen (nulmelding) 

Vervolledig of raadpleeg eerdere registraties:

Vul een oude vragenlijst verder aan

Raadpleeg al uw vorige registraties 

Indien u nog geen lid bent van Pedisurv, kan u onder ‘Inschrijving‘ lid worden van Pedisurv om inloggegevens te ontvangen.

Problemen bij de registratie?

 indien u uw wachtwoord vergeten bent. (Enkel voor clinici die niet via het systeem Healthdata (HD4DP) van het ziekenhuis registreren)

netwerkcoördinator indien u problemen ondervindt bij de online registratie van uw gegevens, of andere vragen heeft.

Gevalsdefinities

Ga na of uw patiënt effectief aan de rapporteringscriteria voor één van deze 7 ziekten voldoet.

Invasieve pneumokokkeninfecties

 • Kind van 0 tot 15 jaar oud
 • Isolatie van S. pneumoniae met cultuur of detectie door opsporing van het nucleïnezuur (PCR), uit een normaal steriel lichaamsvocht zoals bloed, cerebrospinaal-, pleuraal-, peritoneaal-, pericard- of gewrichts-vocht

→ Ter herinnering: vergeet niet om ook de vaccinatiegegevens in te voeren in het registratieformulier.

Mazelen

Klinisch beeld van alle 3 de kenmerken:

 • gegeneraliseerde huiduitslag (> 3 dagen)
 • temperatuur van > 38.0 °C
 • 1 of meer van de volgende symptomen: hoesten, coryza, Koplik vlekjes, conjunctivitis.

U kan een gratis speekseltest aanvragen voor de bevestiging van de diagnose tot 4 weken na aanvang van de huiduitslag. Vraag dit materiaal aan bij de diensten voor verplichte meldingen (Vlaanderen, Brussel) of bij   Veronik Hutsevan het Nationaal Referentiecentrum voor mazelen, bof en rubella.

Bof

Klinisch beeld van een acute, pijnlijke, self-limiting zwelling van de oorspeekselklier of een andere speekselklier, één of tweezijdig, duur > 2 dagen, zonder andere aanwijsbare oorzaak.

Hemolytisch uremisch syndroom (HUS)

Abrupt optreden van hemolytische anemie met nierinsufficiëntie en thrombocytopenie

 • Hemolytische anemie: hemoglobine < 10 g/dL en/of fragmentocyten (schizocytes) > 2% (of ≥ ++)
 • Nierinsufficientie: verhoogde creatinemie en/of hematurie > 20.000/ml (of ≥ ++) en/of proteïnurie > 1.0 g/L (of ≥ ++)
 • Thrombocytopenie: < 160 000 thrombocyten/mm³  (= /µL)

Acute slappe verlamming (ASV) - Polio

Acuut klinisch beeld van focale slapheid of verlamming met verminderde tonus zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak (zoals een trauma), bij kinderen < 15 jaar.

 • Gelieve 2 stoelgangstalen af te nemen voor het uitsluiten van een enterovirus infectie. Ook wordt er gevraagd om een geval zo snel mogelijk te melden aan Sciensano.

Mogelijke oorzaken:

 • Acute anterior poliomyelitis door een poliovirus of een ander neurotroop virus (coxsachie virus, echovirus…)
 • Acute meylopathie: idiopatisch, paraspinaal abces, tumor of hematoom
 • Perifere neuropathie:     
  • Syndroom van Guillain-Barré
  • Acute demyeliniserende neuropathie
  • Acute axonale neuropathie
  • Post-rabies vaccin
  • Neuropathie door infectieziekten (difterie, Lyme borreliose…) of intoxicaties 
 • Systeemziekten: acute intermittente porphyrie
 • Stoornis van de neuromusculaire transmissie: myasthenia gravis, botulisme
 • Spieraandoeningen: idiopathische inflammatoire myopathie (polymyositis), trichinosis, hypokaliemische en hyperkaliemische paralyse

Congenitale rubella

Klinische criteria: een kind jonger dan één jaar of doodgeborene die aan ten minste twee van de onder (A) vermelde criteria voldoet OF die aan één criterium van categorie (A) en één criterium van categorie (B) voldoet. 
Categorie (A)   

 • Cataract   
 • Congenitaal glaucoom     
 • Congenitale hartaandoening 
 • Gehoorverlies  
 • Pigmentaire retinopathie

Categorie (B)

 • Purpura
 • Splenomegalie
 • Microcefalie
 • Mentale retardatie
 • Meningo-encefalitis
 • Radiolucente botziekte
 • Icterus binnen de 24u na de geboorte

Laboratoriumcriteria: een kind jonger dan één jaar of doodgeborene met minstens één van de volgende vier testen:

 • Positieve antistofrespons voor rubellavirus (IgM) 
 • Detectie van nucleïnezuur van het rubellavirus 
 • Isolatie van het rubellavirus uit een klinisch monster
 • Persistentie van rubella IgG in de leeftijd tussen 6 en 12 maanden

Epidemiologisch criterium: elke zuigeling van minder dan 1 jaar of doodgeborene waarvan de moeder tijdens de zwangerschap een door laboratoriumonderzoek bevestigde rubellavirusinfectie had.

Ernstige gevallen van kinkhoest bij kinderen <3 jaar

Elk kind <3 jaar dat gehospitaliseerd# wordt, voldoet aan de klinische criteria en waarbij labo-onderzoeken een infectie met Bordetella bevestigen.


Deze klinische criteria zijn:

 • aanhoudende hoestbuien gedurende minstens 2 weken EN minstens één van de volgende
  • paroxysmaal hoesten
  • piepende inhalatie
  • braken na hoesten
 • OF periodes van apnee bij kinderen <1 jaar
 • OF iedere persoon gediagnosticeerd met pertussis door een arts

#Enkel clinici die in een ziekenhuis werken zullen (via het systeem Healthdata (HD4DP) van het ziekenhuis) gevallen kunnen melden.

Samenwerking

Het PediSurv netwerk werkt samen met de volgende partners:

Publicaties

Jaarrapporten:

Artikels:

QR code

QR code for this page URL