Surveillance van infectieziekten bij kinderen | PediSurv

Last updated on 3-8-2023 by Ilse Peeters

Deelnemende artsen krijgen maandelijks een herinneringsmail om gevalsregistraties of een nulmelding uit te voeren. Op dit moment worden 6 ziekten opgevolgd in PediSurv:
mazelen, bof, rubella, acute slappe verlamming (inclusief polio), invasieve pneumokokkeninfecties en sinds 01/06/2022 ernstige gevallen van kinkhoest bij gehospitaliseerde kinderen <3 jaar.

Algemene informatie en publicaties in verband met het netwerk
(Publicaties per ziekte kan u terugvinden op de respectievelijke Sciensano-health topic-pagina)

Deelnemen

U wil deelnemen aan de pediatrische surveillance „PediSurv”?
 Schrijf u in 
Wij contacteren u binnen de week voor verdere praktische informatie.

Gevalsdefinities

Ga na of uw patiënt effectief aan de rapporteringscriteria voor één van deze 6 ziekten voldoet.

Invasieve pneumokokkeninfecties

 • Kind van 0 tot 15 jaar oud
 • Isolatie van S. pneumoniae met cultuur of detectie door opsporing van het nucleïnezuur (PCR), uit een normaal steriel lichaamsvocht zoals bloed, cerebrospinaal-, pleuraal-, peritoneaal-, pericard- of gewrichts-vocht

→ Ter herinnering: vergeet niet om ook de vaccinatiegegevens in te voeren in het registratieformulier.

Mazelen

Klinisch beeld van alle 3 de kenmerken:

 • gegeneraliseerde huiduitslag (> 3 dagen)
 • temperatuur van > 38.0 °C
 • 1 of meer van de volgende symptomen: hoesten, coryza, Koplik vlekjes, conjunctivitis.

U kan een gratis speekseltest aanvragen voor de bevestiging van de diagnose tot 4 weken na aanvang van de huiduitslag. Vraag dit materiaal aan bij de diensten voor verplichte meldingen (Vlaanderen, Brussel) of bij   Inge Roukaertsvan het Nationaal Referentiecentrum voor mazelen, bof en rubella.

Bof

Klinisch beeld van een acute, pijnlijke, self-limiting zwelling van de oorspeekselklier of een andere speekselklier, één of tweezijdig, duur > 2 dagen, zonder andere aanwijsbare oorzaak.

Acute slappe verlamming (ASV)

Acuut klinisch beeld van focale slapheid of verlamming met verminderde tonus zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak (zoals een trauma), bij kinderen < 15 jaar.

 • Gelieve 2 stoelgangstalen af te nemen voor het uitsluiten van een enterovirus infectie. Ook wordt er gevraagd om een geval zo snel mogelijk te melden aan Sciensano.

Mogelijke oorzaken:

 • Acute anterior poliomyelitis door een poliovirus of een ander neurotroop virus (coxsachie virus, echovirus…)
 • Acute meylopathie: idiopatisch, paraspinaal abces, tumor of hematoom
 • Perifere neuropathie:     
  • Syndroom van Guillain-Barré
  • Acute demyeliniserende neuropathie
  • Acute axonale neuropathie
  • Post-rabies vaccin
  • Neuropathie door infectieziekten (difterie, Lyme borreliose…) of intoxicaties 
 • Systeemziekten: acute intermittente porphyrie
 • Stoornis van de neuromusculaire transmissie: myasthenia gravis, botulisme
 • Spieraandoeningen: idiopathische inflammatoire myopathie (polymyositis), trichinosis, hypokaliemische en hyperkaliemische paralyse

Congenitale rubella

Klinische criteria: een kind jonger dan één jaar of doodgeborene die aan ten minste twee van de onder (A) vermelde criteria voldoet OF die aan één criterium van categorie (A) en één criterium van categorie (B) voldoet. 
Categorie (A)   

 • Cataract   
 • Congenitaal glaucoom     
 • Congenitale hartaandoening 
 • Gehoorverlies  
 • Pigmentaire retinopathie

Categorie (B)

 • Purpura
 • Splenomegalie
 • Microcefalie
 • Mentale retardatie
 • Meningo-encefalitis
 • Radiolucente botziekte
 • Icterus binnen de 24u na de geboorte

Laboratoriumcriteria: een kind jonger dan één jaar of doodgeborene met minstens één van de volgende vier testen:

 • Positieve antistofrespons voor rubellavirus (IgM) 
 • Detectie van nucleïnezuur van het rubellavirus 
 • Isolatie van het rubellavirus uit een klinisch monster
 • Persistentie van rubella IgG in de leeftijd tussen 6 en 12 maanden

Epidemiologisch criterium: elke zuigeling van minder dan 1 jaar of doodgeborene waarvan de moeder tijdens de zwangerschap een door laboratoriumonderzoek bevestigde rubellavirusinfectie had.

Ernstige gevallen van kinkhoest bij kinderen <3 jaar

Elk kind <3 jaar dat gehospitaliseerd# wordt, voldoet aan de klinische criteria en waarbij labo-onderzoeken een infectie met Bordetella bevestigen.


Deze klinische criteria zijn:

 • aanhoudende hoestbuien gedurende minstens 2 weken EN minstens één van de volgende
  • paroxysmaal hoesten
  • piepende inhalatie
  • braken na hoesten
 • OF periodes van apnee bij kinderen <1 jaar
 • OF iedere persoon gediagnosticeerd met pertussis door een arts

#Enkel clinici die in een ziekenhuis werken zullen (via het systeem Healthdata (HD4DP) van het ziekenhuis) gevallen kunnen melden.

Een PediSurv registratie vervangt de verplichte melding niet!

Sciensano combineert databronnen met verschillende doeleinden voor de epidemiologische opvolging van ziektebeelden. De dringende verplichte meldingen hebben als doel de regionale gezondheidsinspecteurs de noodzakelijke informatie te geven om snel actie te ondernemen om een ziekte-uitbraak te vermijden of beperken (bv contactonderzoek).
Daarnaast geven maandelijkse PediSurv registraties uitgebreidere klinische info over ziektebeelden en patiëntenkarakteristieken (bv vaccinatiestatus van de moeder) om epidemiologische trends en ziektepatronen op te volgen over verloop van tijd en zo beleidsmakers te adviseren. De informatie van deze 2 essentiële systemen is dus complementair.

Registreren (via de Sciensano login gegevens)

Registreer één of meer gevallen of Registreer 0 gevallen (nulmelding) 

(zie praktische informatie voor meer informatie over ‘hoe registreren?’)

Praktische informatie

Informatieveiligheid

Sciensano heeft de goedkeuring van het informatieveiligheidscomité voor het verzamelen en analyseren van de “PediSurv” gegevens. In het kader van de GDPR vragen we u deze informatiebrief of infographic zichtbaar in uw wachtzaal te hangen.

PDF-pictogram informatiebrief PDF-pictogram infographic

Tevens werd een extra analyse (Small Cell Risk Analysis) uitgevoerd door een externe partij om het risico van identificatie van patiënten door de onderzoekers extra te beperken.

Hoe registreren indien ik registreer via de virtual private network (vpn) van het ziekenhuis in de beveiligde applicatie (Healthdata).

 • U heeft via de vpn van het ziekenhuis toegang tot de beveiligde applicatie Healthdata voor de registratie van gevallen. Via een maandelijkse mail herinneren we u aan deze gevalsregistraties en zal u ook een persoonlijke link worden toegestuurd voor wanneer u enkel een nulmelding wil  uitvoeren.
 • Problemen
  • Indien u vragen heeft over het verzamelen van gegevens via Healthdata kan u de instructies hier terugvinden.
  • Indien er moeilijkheden zijn met de toegang tot Healthdata, gelieve de IT verantwoordelijke binnen uw instelling te contacteren.
  • Alle andere vragen in verband met Health data
 • Tips
  • Om nauwkeurig te kunnen registreren adviseren we voor het hele ziekenhuis (eventueel per pathogeen) één verantwoordelijke arts aan te stellen die  alle gevallen registreert in PediSurv. Om de volledigheid van uw gegevens te verbeteren, kan u ook aan uw labo een overzicht vragen van positieve testresultaten.

Hoe registreren indien ik registreer via de Sciensano login gegevens.

 • Voor het ingeven van registraties zal gevraagd worden u te identificeren via een Sciensano account. U zal een mail krijgen van noreply@sciensano.be met de uitnodiging om dit account te creëren. Zie hieronder voor meer informatie. Via een maandelijkse mail herinneren we u aan de gevalsregistratie. In deze mail wordt u tevens een rechtstreekse link toegestuurd waarmee u, zonder verdere identificatie, een nulmelding kan uitvoeren.
 • Raadpleeg of vervolledig een eerdere registratie 

Vul een oude vragenlijst verder aan

Raadpleeg al uw vorige registraties 

 • Tips
  • Indien u binnen éénzelfde gezondheidsinstelling samenwerkt met andere artsen die ook voor het PediSurv netwerk registreren kan u verschillende artsenprofiel laten koppelen. Artsen met gekoppelde accounts kunnen elkaars registraties aanvullen en bekijken. Voor meer informatie: pedisurv@sciensano.be
 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten

 

Hoe kan ik te weten komen op welke manier ik registraties dien uit te voeren?

Wanneer u zich inschrijft in het PediSurv netwerk zal u gevraagd worden enkele gegevens in te vullen, onder andere of u in een ziekenhuis werkzaam bent.

Indien u werkzaam bent in een ziekenhuis zal u via de vpn van het ziekenhuis toegang hebben tot de beveiligde applicatie Healthdata voor het registreren van gevallen. De ICT verantwoordelijke van uw ziekenhuis beheert de toegangen tot het systeem.
Via een maandelijkse mail herinneren we u aan deze gevalsregistraties en zal u een persoonlijke link worden toegestuurd om een nulmelding uit te voeren.

Indien u niet werkzaam bent in een ziekenhuis is het niet mogelijk Healthdata te gebruiken maar zal u uw registraties uitvoeren op een beveiligd platform beheerd door de dienst ‘Epidemiologie van Infectieziekten’ binnen Sciensano. Om registraties te kunnen uitvoeren zal u een account moeten aanmaken. U zal een mail krijgen van noreply@sciensano.be met de uitnodiging om een Sciensano account te creëren. Eén dag na uw bevestiging zal u opnieuw een mail krijgen om het wachtwoord van uw account te bepalen. Uw login zal bestaan uit: voornaam.achternaam@sciensano.be.

Via een maandelijkse mail herinneren we u aan het uitvoeren van de gevalsregistratie of een nulmelding. Dit kan door de toegevoegde persoonlijke links in de mail of via deze website.

Contactinformatie

Bij verdere vragen of problemen contacteer het PediSurv team.

netwerkcoördinator of +32/264 254 92

QR code

QR code for this page URL