HELICON - Ontrafelen van de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België

Last updated on 15-2-2023 by Cassandre Dugailliez
Projectduur:
januari 1, 2021
-
juni 30, 2025

In het kort

HELICON wil de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België ontrafelen. Tijdens het project worden vier leidende principes gerespecteerd:

 1. Valorisatie van bewakingsgegevens en administratieve gezondheidsgegevens
 2. Evaluatie van sociaaleconomische en sociaaldemografische verschillen
 3. Evaluatie van verschillen tussen de verschillende golven van de epidemie
 4. Kennisvertaling en beleidsoverdracht

 

Projectbeschrijving

De verspreiding van het Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en de daaruit voortvloeiende uitbraak van de ziekte COVID-19 hebben België en de meeste andere landen wereldwijd met ongekende uitdagingen geconfronteerd. Tijdens de crisis zijn er actieve bewakingssystemen ingevoerd om het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in realtime te volgen. Deze gegevens bieden waardevolle inzichten in de directe gezondheidseffecten van COVID-19 in België, in termen van aantal gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Deze gegevens worden aangevuld met schattingen van oversterfte, waaruit blijkt dat de oversterfte in 2020 aanzienlijk is toegenomen.

Ondanks de schat aan informatie over de huidige, onmiddellijke impact van COVID-19, blijven er drie belangrijke kennislacunes bestaan:

 • Wat is het sociale patroon van COVID-19?
 • Wat zijn de directe gezondheidseffecten op de lange termijn van ernstige COVID-19-infecties?
 • Wat zijn de indirecte gevolgen voor de gezondheid die worden veroorzaakt door de maatregelen en gedragsveranderingen die zijn ingevoerd om COVID-19 te bestrijden?

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zet HELICON datakoppelingen op tussen beschikbare COVID-19-gegevens en administratieve gegevensbronnen, met betrekking tot sociale kenmerken, gebruik van gezondheidszorg, kosten en sterftegegevens. Het project wordt ondersteund door een multidisciplinair consortium van clinici, epidemiologen, sociologen, demografen en gezondheidseconomen om deze gegevens te analyseren en te interpreteren.

Het project bestaat uit zes werkpakketten:

 • WP1: COVID-19 en sociale patronen
 • WP2: Directe gezondheidseffecten op lange termijn van COVID-19
 • WP3: Indirecte economische gevolgen voor de gezondheid van de COVID-19-crisis
 • WP4: Coördinatie, projectmanagement en rapportage
 • WP5: Gegevensbeheer
 • WP6: Valorisatie, verspreiding en exploitatie van de resultaten

Meer informatie is beschikbaar via de HELICON-website.  

Partners

Niko Speybroeck
Sylvie Gadeyne
Christophe Vanroelen
Laura Van Den Borre
Delphine De Smedt
Nick Verhaeghe
Wim Van Lancker

QR code

QR code for this page URL