HELICONference: Data needs during the COVID-19 crisis

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse

wo, 27/04/2022 - 12:00 tot 13:30

Beschrijving

De COVID-19-pandemie heeft de wetenschappelijke wereld met ongekende uitdagingen geconfronteerd. Onderzoekers, ook in België, hebben echter steeds meer inzicht verworven in de nodige procedures en instrumenten om deze crisis te overwinnen. In dit proces zijn data van essentieel belang geweest om de verspreiding en de gevolgen van het virus te begrijpen en te beheersen. Verschillende dataproblemen werden met succes opgelost dankzij creatieve benaderingen en unieke samenwerkingsverbanden. Andere noden bleven echter nog onbeantwoord.

Dit webinar gaat dieper in op potentiële obstakels en hiaten binnen de huidige Belgische onderzoeksinfrastructuur maar presenteert ook voorbeelden van innovatief gegevensgebruik en grensverleggende onderzoeksmogelijkheden tijdens de COVID-19-crisis. Deze kennis kan nuttig zijn voor het verder COVID-19-onderzoek maar ook voor eventuele toekomstige gezondheidscrises. Samen met vooraanstaande deskundigen binnen gegevensgebruik en –beheer bespreken we ook de uitdagende evenwichtsoefening tussen de toegankelijkheid en bescherming van gegevens.

Programma

12h00 Welcome and introduction
12h05 Pandemic preparedness: the need for better data from a modelling perspective
            Prof. Dr. Niel Hens (Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen)

Niel Hens behaalde een master in wiskunde en een master en doctoraat in biostatistiek. Sinds 2009 bekleedt hij de leerstoel ‘Evidence-based vaccinologie’ aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceerde werk op het snijvlak van statistiek en mathematische epidemiologie met een focus op het overbruggen van de kloof tussen wiskundige en statistische methoden binnen de epidemiologie van infectieziekten. Niel Hens is de huidige voorzitter van het Data Science Institute aan de Universiteit Hasselt. Hij coördineert momenteel het H2020 EpiPose project dat de COVID-19-pandemie verder bestudeert, hij leidt het H2020 VERDI project dat de impact van COVID-19 bij kinderen en zwangere vrouwen onderzoekt, en hij adviseert de Belgische regering over de aanpak van de COVID-19-pandemie (voormalig lid van GEES, huidig lid van GEMS).

12h25 European perspective on COVID-19 data and comparability
            Petronille Bogaert (Sciensano)

Petronille Bogaert is hoofd van de unit ‘EU Gezondheidsinformatiesystemen’ bij Sciensano. Haar werk focust voornamelijk op Europese onderzoeksprojecten op het gebied van volksgezondheidsinformatie.  Ze is hoofdonderzoeker van de Population Health Information Research Infrastructure voor COVID-19 en is sterk betrokken bij de Joint Action Towards the European Health Data Space en bij andere Europese projecten zoals HealthyCloud en BY-COVID. Ze behaalde een dubbele Europese Master in de Volksgezondheid. Daarnaast behaalde ze een master Biomedische Wetenschappen en is ze PhD-kandidaat aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in Europese gezondheidsinformatiesystemen. Ze is voorzitter van EUPHA Public Health Monitoring and Reporting en ze is lid van het Wetenschappelijk Comité van ESCAIDE.

12h45 Data protection and research in (post-)COVID times
            David Stevens (Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit)

Voor hij voorzitter van de GBA werd, was David Stevens functionaris voor gegevensbescherming (DPO) bij Telenet en Nielsen. David Stevens heeft meer dan 20 jaar ervaring in recht en IT. Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker bij het Centrum voor Intellectuele Eigendom en ICT-recht (CiTiP) aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij verdedigde in 2009 zijn thesis over de onafhankelijkheid van de regulerende instanties binnen de telecommunicatie- en mediasector.

13h05 Slotwoord
            Patrick Lusyne (STATBEL)

Patrick Lusyne werkt al 18 jaar bij het Belgische statistiekbureau. Hij heeft een achtergrond in sociologie en begon zijn carrière bij de dienst sociale enquêtes, maar hij ontwikkelde zich verder tot een drijvende kracht achter de productie en valorisatie van veel gebruikte administratieve gegevens zoals Demobel (demografische gegevens) en de Census. Gedurende zijn gehele loopbaan was hij betrokken bij gegevensverzameling, -beheer, -innovatie en -disseminatie. Onlangs werd hij aangesteld als allereerste data steward van Statbel.  

13h10 Discussie

Registeer je nu

Opgelet, dit webinar vindt enkel in het Engels plaats!

Dit evenement kadert in de activiteiten van Sciensano op het gebied van: 

Prijs

Free, but registration is obliged

Contact

Deel dit evenement

27-4-2022

QR code

QR code for this page URL