Covid-19-studie: de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de coronacrisis in België

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 8 juni 2021
Last updated on 8-6-2021 by Hanne Reyners

De verspreiding van het Coronavirus stelt België en de rest van de wereld voor ongekende uitdagingen. Hoewel we steeds meer weten over de huidige en onmiddellijke impact van COVID-19 op de gezondheid, blijven er enkele belangrijke kennislacunes bestaan. Sciensano coördineert het HELICON-project waarin de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België ontrafeld worden.

Tijdens de COVID-19-crisis zette Sciensano actieve bewakingssystemen op om de COVID-19 gezondheidscrisis in ons land in real time te volgen. De verzamelde gegevens bieden ons waardevolle inzichten in de directe gezondheidseffecten van COVID-19 in België, in termen van het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Hoewel de epidemie nog niet ten einde is, wijzen de eerste studies reeds op een aanzienlijke impact op de Belgische volksgezondheid in 2020.  

Hierbij onderscheiden we 3 belangrijke kennislacunes:

  • Welke bevolkingsgroepen zijn het zwaarst getroffen door de COVID-19-crisis op vlak van gezondheid?
  • Wat zijn de directe gezondheidseffecten op de lange termijn van een ernstige COVID-19-infectie?
  • Wat zijn de indirecte gevolgen voor de gezondheid die worden veroorzaakt door de maatregelen en gedragsveranderingen die zijn ingevoerd om COVID-19 te bestrijden?

Hierbij worden 4 leidende principes gerespecteerd:

  1. valorisatie van bewakingsgegevens en administratieve gezondheidsgegevens
  2. evaluatie van sociaaleconomische en sociaaldemografische verschillen
  3. evaluatie van verschillen tussen de verschillende golven van de epidemie
  4. kennisvertaling en beleidsoverdracht.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, bundelen Sciensano, het Institute of Health and Society (Université catholique de Louvain), Interface Demography (Vrije Universiteit Brussel) en de vakgroep Volksgezondheid en eerstelijnszorg (Universiteit Gent) de krachten in het multidisciplinaire HELICON-consortium. HELICON zet datakoppelingen op tussen beschikbare COVID-19-gegevens en administratieve gegevensbronnen, met betrekking tot sociale kenmerken, gebruik van gezondheidszorg, kosten en sterftegegevens. 

Dankzij deze datakoppelingen zal HELICON een beschrijving kunnen geven van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen tijdens de COVID-19-crisis en van de evolutie in gezondheidsongelijkheid doorheen de epidemie”, legt Laura Van der Borre, wetenschapster bij Sciensano en VUB, uit. “Naast de focus op COVID-19-infecties en de bijhorende gezondheidsgevolgen op lange termijn tracht het project een perspectief te bieden op de gevolgen van uitgestelde zorg voor non-COVID aandoeningen, alsook van het menselijke leed en de economische kosten die hieraan verbonden zijn.” 

Naast de eigen analyses, houdt het HELICON-project ook de vinger aan de pols van de groeiende evidentiebasis rond de bredere gezondheidsimpact van COVID-19 in België. Om deze evidentie breed uit te kunnen dragen, organiseert het HELICON-project op regelmatige basis webinars, waarbij diverse sprekers uit de wetenschap, het beleid en de praktijk een platform krijgen om hun bevindingen toe te lichten. De eerste webinar vindt plaats op woensdag 30 juni van 12u tot 13u via Webex. Inschrijven kan via de HELICON-website.

De eerste tussentijdse resultaten worden verwacht in april 2023. De definitieve eindresultaten worden april 2025 verwacht. Het project wordt ondersteund door verschillende clinici, epidemiologen, sociologen, demografen en gezondheidseconomen die deze gegevens analyseren en interpreteren. Dit project is ontwikkeld binnen de BRAIN-be Pillar 3 Federal societal challenges en wordt gefinancierd door POD Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Meer informatie is beschikbaar via de HELICON-website

QR code

QR code for this page URL