HELICONference: de impact van COVID-19 op de geestelijke gezondheid

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse

do, 22/09/2022 - 12:00 tot 13:00

Beschrijving

De gevolgen van de COVID-19-crisis voor de geestelijke gezondheid vormen een groot probleem voor de volksgezondheid. De verspreiding van SARS-CoV-2 heeft de samenleving onder weergaloze druk gezet. De gekende risicofactoren (bv. onzekerheid en werkloosheid) voor een slechte geestelijke gezondheid zijn toegenomen terwijl de beschermende factoren (bv. sociale banden en dagelijkse routine) in aanzienlijke mate zijn afgenomen. Bij aanvang van de crisis werden indrukwekkende inspanningen geleverd op het vlak van gegevensverzameling om de last van de crisis op de geestelijke gezondheid van de Belgische bevolking te onderzoeken.

Wij hebben drie vooraanstaande onderzoekers uitgenodigd om hun bevindingen wat betreft de impact van de COVID-19-crisis op de geestelijke gezondheid met ons te delen.

Programme

12h00 Welcome and introduction
            Prof. Dr. Brecht Devleesschauwer, Sciensano

12h05 Towards Mental health in Belgium: survey results before and during the pandemic
            Dr. Nele Flamant, Sciensano

Nele Flamant behaalde haar doctoraat aan de Universiteit Gent. Vandaag werkt zij als wetenschapster op Sciensano binnen de wetenschappelijke directie Epidemiologie en volksgezondheid. Zij houdt zich meer bepaald bezig met een longitudinaal onderzoeksproject waarin de impact van meerdere oorzaken van stress op de geestelijke gezondheid van de volwassen bevolking in België wordt bestudeerd. Een van de gegevensbronnen wordt gevormd door de COVID-19 Health Interview Surveys, een reeks transversale enquêtes voor de surveillance van de impact van de COVID-19-pandemie op de gezondheid en het welzijn van de algemene bevolking in België.


12h20 Towards a better understanding of the psycho-motivational impact of the coronacrisis: Key insights from the Motivation Barometer project
            Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste, UGent

Prof. dr. Maarten Vansteenkiste is professor ontwikkelings- en motivatiepsychologie aan de Universiteit Gent. Tijdens de crisis was hij lid van de Management Strategy Expert Group (GEMS). Een van zijn onderzoeksprojecten, De Motivatiebarometer, heeft tot doel inzicht te krijgen in de psychologische gevolgen van de coronaviruscrisis. Gedurende meer dan twee jaar werden empirische gegevens verzameld over de steun van de Belgische bevolking voor preventieve maatregelen, het motivationeel engagement, het psychologisch welzijn en de vaccinatie-intenties. Deze presentatie biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten en lessen die uit de grootschalige studie zijn getrokken.

12h35 The impact of covid on mental health
            Prof. Dr. Elke Van Hoof, VUB

Prof. dr. Elke Van Hoof doceert medische en gezondheidspsychologie alsook klinisch psychologische interventies aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij is klinisch psychologe, gespecialiseerd in psychodiagnostiek, traumatologie, stress en burn-out. Bovendien is zij voorzitster van de werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad die zich buigt over de psychologische gevolgen van COVID-19. Elke Van Hoof adviseert de Vlaamse minister van Volksgezondheid over de uitvoering van het COVID-19-actieplan ‘Zorgen voor morgen’. Naast haar academisch werk en beleidsadvies heeft zij meerdere organisaties opgericht die zich toeleggen op de verbetering van de geestelijke gezondheid (bv. Ally Institute, Huis voor Veerkracht).


12h55 Closing remarks
            Isabel Moens, advisor to federal minister of health Frank Vandenbroucke

            Isabel Moens, advisor to federal minister of health Frank Vandenbroucke

Isabel Moens is adviseur geestelijke gezondheidszorg van de federale minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. Zij is onder meer sectorcoördinator geestelijke gezondheidszorg bij Zorgnet-Icuro, het netwerk van de Vlaamse ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en sociale rusthuizen voor personen op leeftijd. Naast een master in de economische wetenschappen (KULeuven) behaalde zij diploma’s rond de organisatie van de geestelijke gezondheid (universiteiten van Rijsel, Parijs en Marseille) en de globale geestelijke gezondheid (universiteit van Lissabon).

Schrijf je in!

Opgelet: dit webinar vindt alleen in het Engels plaats

Dit evenement kadert in de activiteiten van Sciensano op het gebied van: 

Prijs

Gratis maar met verplichte inschrijving

Contact

Deel dit evenement

22-9-2022

QR code

QR code for this page URL