SARI - Severe Acute Respiratory Infection surveillance door een netwerk van peilziekenhuizen

Last updated on 17-4-2024 by Cassandre Dugailliez
Projectduur:
januari 1, 2012
-
Project with no end date

In het kort

Sciensano coordineert een peilnetwerk van tien ziekenhuizen dat alle gevallen van ernstige acute luchtweginfecties (Severe Acute Respiratory Infection of SARI) registreert. Deze surveillance heeft tot doel tijdig tekens van verhoogde ernst van seizoensgriep en andere acute luchtweginfecties op te sporen en te melden aan de gezondheidsautoriteiten (zowel nationaal als internationaal aan ECDC en WHO). Verder worden de verantwoordelijke kiemen en hun kenmerken bestudeerd. 

Projectbeschrijving

Zowel op nationaal als op Europees vlak werd een uitgebreid surveillancesysteem uitgebouwd voor griep en andere acute luchtweginfecties. In België volgen peilnetwerken, gecoördineerd door Sciensano, wekelijks het aantal nieuwe acute luchtweginfecties in verschillende zorgsettings op. De ziekenhuisopnames voor een acute luchtweginfectie worden opgevolgd in de SARI-surveillance (Severe Acute Respiratory Infection) door een netwerk van peilziekenhuizen. 

Een opname voor SARI wordt gedefinieerd als: 

tot 12 november 2023:

 • Een ziekenhuisopname van minstens 24 uur,
 • voor ernstige klachten van acute luchtweginfectie, gedefinieerd als koorts (≥ 38°) en (hoest en/of kortademigheid),
 • die plots opgekomen zijn (in de laatste 10 dagen voor de opname),
 • nosocomiale infecties zijn uitgesloten.

vanaf 13 november 2023:

 • Een ziekenhuisopname van minstens 24 uur,
 • voor minstens 2 van de volgende tekens van luchtweginfectie:
  • koorts ≥ 38°C (gemeten in het ziekenhuis) of voorgeschiedenis van koorts,
  • hoest,
  • tekenen van ademnood (inclusief maar niet beperkt tot dyspneu),
  • abnormale auscultatie van de longen
  • bij kinderen: apneu of cyanose
 • die plots opgekomen zijn (in de laatste 10 dagen voor de opname),
 • nosocomiale infecties zijn uitgesloten.

 

Sinds 2012 nemen zes en sinds 2023 tien algemene ziekenhuizen deel aan de Belgische SARI-surveillance.  Het netwerk bereikt patiënten uit alle Belgische provincies en zijn allemaal ziekenhuizen met een hoge ICU-activiteit. Alle ziekenhuisafdelingen van deze ziekenhuizen nemen deel aan de surveillance.

Voor elke ziekenhuisopname wegens SARI volgen de ziekenhuizen de patiënten gedurende het volledige verblijf op en registreren ze verschillende parameters. De verzamelde informatie bestaat uit demografische kenmerken, symptomen, risicofactoren en co-morbiditeit, vaccinatiestatus, behandeling, ernst en uitkomst. Naast deze registratie van klinische gegevens, wordt bij elke patiënt via een keel- en neuswisser ook een staal afgenomen dat door het Nationaal Referentiecentrum Influenza op respiratoire virussen getest wordt. 

De verantwoordelijken voor de surveillance in de deelnemende ziekenhuizen en de betrokken onderzoekers van Sciensano vormen samen de Bestand BELSARI-NET-onderzoeksgroep.

De geïntegreerde resultaten van SARI-surveillance, samen met surveillance aan de hand van de peilnetwerken van huisartsen, laboratoria en woonzorgcentra, geven informatie over:

 • de duur en intensiteit van de jaarlijkse epidemieën van luchtweginfecties
 • de circulerende luchtwegvirussen
 • de impact en ernst van de epidemieën
 • de resistentie tegen antivirale middelen
 • de effectiviteit van het griepvaccin.

De resultaten van de surveillances worden wekelijks gezamenlijk gepubliceerd in het bulletin acute luchtweginfecties.

De resultaten van de surveillances worden wekelijks gezamenlijk gepubliceerd in het bulletin actue luchtweginflecties 

Informatie voor de patiënten in de deelnemende ziekenhuizen

PDF-pictogram Informatie voor volwassenen (NL)

PDF-pictogram Informatie voor kinderen (NL)

PDF-pictogram Informatie voor volwassenen (FR)

PDF-pictogram Informatie voor kinderen (FR)

PDF-pictogram Informatie voor volwassenen (EN)

QR code

QR code for this page URL