LHIS - Lokale Gezondheidsenquête

Last updated on 16-6-2023 by Wesley Van Dessel
Projectduur:
september 25, 2017
-
Project with no end date

In het kort

De Lokale Gezondheidsenquête (HIS) biedt Vlaamse steden een gemeenten een globaal beeld van de gezondheidstoestand en gezondheidsbehoeften van hun inwoners. Dit stelt de deelnemende steden en gemeenten in staat om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen en prioriteiten te stellen in hun lokale volksgezondheidsbeleid.

Projectbeschrijving

De lokale HIS heeft als doel om de gezondheidstoestand en gezondheidsbehoeften te beschrijven van de inwoners van steden en gemeenten in Vlaanderen. Het is een cross-sectionele studie uitgevoerd bij de lokale bevolking van Vlaamse steden en gemeenten. De vragen die in de lokale HIS zijn opgenomen, zijn gebaseerd op die van het nationale HIS, die sinds 1997 de gezondheidstoestand van de gehele bevolking van België onderzoekt. Het omvat:

  • de gezondheidstoestand en het welzijn van de inwoners
  • de levensstijl en de gedragsgebonden determinanten van gezondheid
  • de fysieke en sociale omgeving gerelateerd aan gezondheid.

Binnen elk van deze brede domeinen worden specifieke thema’s onderzocht in functie van hun relevantie voor lokale surveillance en lokaal volksgezondheidsbeleid.

De lokale HIS verzamelt informatie over gezondheidskwesties analoog aan de nationale HIS. Vanwege budgettaire beperkingen is het echter beperkt tot een schriftelijke of online vragenlijst die door de respondenten zelf moet worden ingevuld. De doelpopulatie wordt gedefinieerd als alle inwoners met een minimumleeftijd van 15 jaar, ongeacht hun geboorteplaats, nationaliteit of enig ander kenmerk. De baseline netto steekproef van deelnemers aan de enquête is vastgesteld op 1.000 inwoners. De verzamelde gegevens zijn afhankelijk van de zelfperceptie van de respondenten en worden daarom als subjectief beschouwd. De resultaten worden opgeschreven in een rapport om aan de gemeente te overhandigen.

Resultaten

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL