TiquesNet - TekenNet

Last updated on 26-3-2024 by Laurence Geebelen
Projectduur:
juni 1, 2015
-
Project with no end date

In het kort

Teken kunnen drager zijn van verschillende ziektekiemen, die door een beet kunnen worden overgedragen op de mens. Veel factoren, zoals o.a. klimaat, landgebruik en menselijk gedrag, beïnvloeden de kans op een tekenbeet. Om het risico op tekenbeten in België in kaart te brengen, hebben we in juni 2015 TekenNet opgericht. Via een website of app (android en iOS) kan u een tekenbeet aan ons melden. Zo volgen we de blootstelling van de Belgische bevolking aan tekenbeten in tijd en ruimte op.
 

Projectbeschrijving

Met het TekenNet project volgen we de blootstelling op van de Belgische populatie aan tekenbeten in tijd en ruimte. Met de resultaten willen we de preventie van tekenbeten en teek-gebonden infecties ondersteunen. Iedereen kan zelf opgelopen tekenbeten registreren via de TekenNet website of via de TekenNet app voor mobiele telefoons (voor Android en iOS), die GPS codering van de locatie toelaat. We geven de gerapporteerde beten weer op een kaart van België, om zo meer nauwkeurige informatie te geven over waar en wanneer teken actief zijn in ons land. Verder is er op beide kanalen ook informatie beschikbaar over de ziekte van Lyme en over hoe tekenbeten best voorkomen kunnen worden. 

De opvolging van gemelde tekenbeten gebeurt op twee verschillende manieren:

  1. Enerzijds kan iedereen een tekenbeet op mensen (op zichzelf, iemand anders of een groep) anoniem melden. Deze anonieme opvolging is heel informatief, maar kent ook pieken en dalen naargelang de media-aandacht voor teken.
  2. Daarom bestaat er ook een vaste groep ingeschreven gebruikers die elke maand een melding moeten doen (geen beten of aantal opgelopen beten). Dat laat ons toe een betrouwbare basiscurve op te bouwen. Naast meldingen van een tekenbeet, kan deze vaste gebruikersgroep ook melding maken van een erythema migrans (een rode uitbreidende vlek op de plaats van de beet; de meest voorkomende klinische uiting van Lyme borreliose). 

De dynamische kaart met tekenmeldingen in België is beschikbaar via de TekenNet website. Daar vind je ook een resultatenpagina waarop we meer gedetailleerde resultaten publiceren. De komende jaren breiden we deze resultaten verder uit naar risicokaarten en modellen voor specifiek gebruik in het preventiebeleid.

Naast de continue opvolging van tekenbeten, starten we binnen het bestaande TekenNet platform ook tijdelijke projecten op. Zo verzamelden we tijdens het tekenseizoen 2017 teken die van mensen verwijderd werden, voor onderzoek naar ziektekiemen overgedragen door teken in ons land. 
 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL