DIETCOST - De kosten van de huidige versus gezonde, duurzame voedingsgewoonten in België

Last updated on 8-2-2021 by Hanne Reyners
oktober 1, 2018
Project with no end date

Financierder

Scientific Research Fund (FNRS)

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Prof Katia Castelbon

In het kort

Wanneer mensen voedsel kopen, kan een groot aantal determinanten hun keuze beïnvloeden: reclame, verpakking en etikettering, fysieke toegankelijkheid in winkels en andere omgevingen, perceptie van gezondheid, persoonlijke smaak, gemak of culturele normen. De kostprijs van voedsel is hierbij een belangrijke determinant, vooral voor mensen met de laagste inkomens. Het doel van dit project is om de relatieve monetaire kosten van de naleving van de voedingsrichtlijnen voor gezonde duurzame voedingsgewoonten te beoordelen voor verschillende sociaaldemografische bevolkingsgroepen in België, waarbij gebruik wordt gemaakt van de voedingsgegevens uit de laatste Belgische voedselconsumptiepeiling. 

Projectsamenvatting

Dit project beoordeelt de relatieve monetaire kosten van de naleving van de voedingsrichtlijnen voor gezonde duurzame voedingsgewoonten voor verschillende sociaaldemografische bevolkingsgroepen in België, en maakt hiervoor gebruik van de voedingsgegevens uit de laatste Belgische voedselconsumptiepeiling. 

We gebruiken gegevens van de nationaal-representatieve Voedselconsumptiepeiling (FCS) 2014–2015 (N=3146; 3–64 jaar), waarbij voedingsgegevens zijn verzameld via twee niet-opeenvolgende 24-uurs recalls (records voor kinderen). De gemiddelde prijzen voor meer dan 2000 voedingsmiddelen zijn ontleend aan het GfK consumentenpanel 2014 en gekoppeld aan de voedingsmiddelen die in de VCP zijn geconsumeerd. De dagelijkse kosten van de naleving van de richtlijnen voor gezonde, duurzame voedingsgewoonten of op basis van het aandeel ultrabewerkte voedingsproducten worden geschat over de leeftijds- en gezins- en opleidingsniveaugroepen heen. De resultaten van dit project kunnen helpen om aanbevelingen op te stellen voor fiscale beleidsmaatregelen ter bevordering van duurzame gezonde voeding.
 

QR code

QR code for this page URL