Eerstelijnszorg

Onderzoek naar gezondheidsproblemen en gezondheidszorg in algemene praktijken om de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren  

De overgrote meerderheid van de bevolking gaat minstens één keer per jaar naar de huisarts. Daarom is de huisarts een belangrijke bron van informatie over veel gezondheidsproblemen. We bekijken de frequentie van verschillende gezondheidsproblemen en de kenmerken van de patiënten die een huisarts raadplegen. Naast het controleren van de frequentie van gezondheidsproblemen voeren we specifiek onderzoek uit naar de zorg die aan patiënten wordt verstrekt. Via individuele feedback stimuleren we kwaliteitsverbetering van de zorg in huisartsenpraktijken. Onze onderzoeksinitiatieven zijn bedoeld om volksgezondheid te ondersteunen bij het bepalen en evalueren van hun beleid. 

Meer weten?

Ons team is verantwoordelijk voor een surveillancenetwerk, de zogenaamde 'huisartsenpeilpraktijken', dat sinds 1979 in voege is. Het netwerk bewaakt niet alleen infectieziekten zoals influenza, maar onderzoekt ook verschillende chronische en mentale gezondheidsproblemen, zoals diabetes en zelfmoordpogingen. Het netwerk controleert ook enkele specifieke procedures, zoals de definitieve toelating van ouderen in een bejaardentehuis of de kwaliteit van de zorg rond het levenseinde.

Naast dit surveillancenetwerk voeren we onze specifieke onderzoeken naar zorg- en gezondheidsresultaten uit voor patiënten die deelnemen aan speciale zorgprogramma's op initiatief van volksgezondheid, zoals de 'zorgtrajecten' voor diabetici en patiënten met chronisch nierfalen. Daarom gebruiken we gegevens over de zorgprocessen, de gezondheidsresultaten van huisartsen en andere bronnen. We geven individuele feedback over de kwaliteit van de geleverde zorg, zodat huisartsen hun kwaliteitsniveau kunnen vergelijken met dat van hun collega's. Op deze manier stimuleren we kwaliteitsverbetering, met een betere gezondheid en kwaliteit van leven voor patiënten als resultaat.


„Ons onderzoek draagt ​​bij aan een beter inzicht in de omvang van verschillende gezondheidsproblemen bij de bevolking.”
 

QR code

QR code for this page URL