Be.well.pro - Het werkgerelateerd welzijn van zorg- en hulpverleners in België meten

Last updated on 15-6-2023 by Lieke Vervoort
Projectduur:
augustus 1, 2022
-
december 31, 2023

In het kort

De meest kwaliteitsvolle zorg- en hulpverlening wordt geboden door veerkrachtige zorg- en hulpverleners die zich goed in hun vel voelen en in een veilige omgeving werken. Werkgerelateerd (mentaal) welzijn is dan ook cruciaal, zowel voor de zorg-/hulpverlener als de patiënt.
In opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voert Sciensano de Be.well.pro studie uit. 
 

Projectbeschrijving

Waarom de Be.well.pro-studie? 

Deze studie heeft tot doel de ontwikkeling en evaluatie van een vragenlijst waarmee het werkgerelateerd mentaal welzijn van zorg- en hulpverleners in kaart gebracht wordt. Verscheidene stakeholders en beroepsverenigingen uit de verschillende sectoren werken mee aan de ontwikkeling en de evaluatie van deze vragenlijst. Op basis van de resultaten kan in de toekomst gericht actie ondernomen worden om dit welzijn te versterken. 

In deze pilootstudie testen en evalueren we de vragenlijst; zowel inhoudelijk als wat betreft de bruikbaarheid van de resultaten in de praktijk. Vernieuwend in deze studie is dat we kijken naar de bruikbaarheid van de resultaten op locoregionaal niveau, het niveau van de deelnemende zones. Kunnen deze zones op basis van de resultaten, gerichte acties ondernemen om het welzijn te versterken van de zorg- en hulpverleners die in de zone werkzaam zijn?

 

Neem nu deel aan de Be.well.pro vragenlijst

Wie kan deelnemen aan de vragenlijst? 

De pilootstudie zal doorgaan in juni 2023 in 8 zones in Vlaanderen, Brussel en Wallonië waar samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg lopende zijn en/of netwerken geestelijke gezondheid actief zijn. De doelgroep bestaat uit zorg- en hulpverleners die werken in de gezondheidszorg of de welzijnssector

We moedigen alle zorg- en hulpverleners aan, die werken in de volgende zones, om deel te nemen:

 • Vlaanderen: 
  • Netwerk Yuneco, netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en adolescenten, Vlaams-Brabant
  • Samenwerkingsverband Zorgzaam Leuven, 
  • Vlaams-Brabant (Leuven, Korbeek-Lo, Heverlee Wilsele, Wijgmaal, Kessel-Lo)
  • Samenwerkingsverband De Koepel (SIBE), 
  • West-Vlaanderen (ELZ Oostende-Bredene, ELZ Houtland en Polder en ELZ Westkust & Polder)
 • Brussel:
  • Netwerk Geestelijke gezondheid volwassenen Brussel, Brussel
  • Samenwerkingsverband Boost, Brussel
 • Wallonië: 
  • Netwerk Archipel, netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en adolescenten, Waals-Brabant
  • Samenwerkingsverband Chronilux, Luxemburg
  • Samenwerkingsverband PaCT, La Louvière, Henegouwen (La Louvière, Binche, Chapelle-lez-Herlaimont, Seneffe, Manage, Soignies, Braine-le-Comte, le Roeulx, Estinnes-au-Mont, Estinnes-au-Val, Morlanwelz-Mariemont, Anderlues, Écaussinnes-d’Enghien

Neem deel aan de enquête

Deelnemen neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag. De vragenlijst is beschikbaar tot 31 juli 2023 (middernacht). 

Uw deelname zal de beleidsmakers en de regionale coördinatoren helpen om in de toekomst het werkgerelateerd mentaal welzijn van zorg- en hulpverleners te monitoren en actie te ondernemen om dit verbeteren.  

Uw samenwerkingsverband geïntegreerde zorg of netwerk geestelijke gezondheid ontvangt een rapport met resultaten op basis van de samengevoegde en dus onherkenbaar gemaakte antwoorden van de deelnemers in uw zone. We zullen onderzoeken of op basis van dit rapport een ondersteuningsaanbod georganiseerd kan worden dat aangepast is aan de noden van de zorg- en hulpverleners in de zone.

Ook beleidsverantwoordelijken ontvangen een globaal rapport met de belangrijkste resultaten, de evaluatie van de vragenlijst en globale beleidsadviezen in het najaar van 2023.

Gebruik van de gegevens

Bescherming van uw gegevens en vertrouwelijkheid 
Als u aan deze studie deelneemt, vragen wij u alle vragen in de vragenlijst waarheidsgetrouw in te vullen. Alle verzamelde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Uw deelname aan deze studie houdt geen enkel gezondheidsrisico in. U kan altijd uw huisarts of behandelende arts om advies vragen over uw deelname aan deze studie.
De Be.well.pro studie werd goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (S67684).

Contact

Wenst u bijkomende inlichtingen? Heeft u problemen bij het invullen van deze vragenlijst? U kunt ons steeds contacteren via bewellpro@sciensano.be.  


 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL