Sciensano & Acute luchtweginfectie

Last updated on 22-2-2024 by Lieke Vervoort

Griep en andere acute luchtweginfecties eisen jaarlijks een hoge tol aan morbiditeit en mortaliteit en kunnen een belangrijke maatschappelijke impact hebben. Deze luchtweginfecties kunnen soms vermeden worden door vaccinatie. Daarom werd er zowel op nationaal als op Europees vlak een uitgebreid surveillancesysteem voor uitgebouwd.

Sciensano volgt het voorkomen van zowel klinische luchtweginfecties als van bepaalde luchtwegkiemen op en rapporteert wekelijks de resultaten in het bulletin acute luchtweginfecties om zorgverleners, gezondheidsautoriteiten en de algemene bevolking te informeren.

Sciensano werd in 2006 door het Interministerieel Comité Influenza aangesteld voor het uitvoeren van alle surveillanceactiviteiten inzake humane influenza in België.

De surveillance van acute luchtweginfecties omvat 4 diensten die samenwerken en de surveillance door de peilnetwerken beheren:

De surveillance gebeurt aan de hand van de netwerken van peilhuisartsen, peillaboratoria, peilwoonzorgcentra en peilziekenhuizen. Binnen deze netwerken registreren zorgverleners voor patiënten die aan een bepaalde gevalsdefinitie van een acute luchtweginfectie voldoen, klinische gegevens en/of testresultaten. In een steekproef van deze patiënten wordt bovendien via een neuswisser een staal afgenomen dat het NRC influenza vervolgens test op een 16-tal luchtwegvirussen.

De netwerken zijn:

Huisartsenpeilpraktijken

Het netwerk van huisartsenpeilpraktijken omvat een 100-tal huisartsen, verspreid over het land. Zij rapporteren wekelijks over een aantal gezondheidsthema’s (waaronder griepachtige klachten en andere acute luchtweginfecties).

Peillaboratoria

Het netwerk van peillaboratoria omvat een 100-tal laboratoria voor microbiologie, verspreid over het land. Zij melden wekelijks het aantal positieve testen voor een 40-tal ziektekiemen.

Peilziekenhuizen (SARI-netwerk)

Sinds 2012 nemen 6 algemene ziekenhuizen deel aan de Belgische SARI-surveillance (Severe Acute Respiratory Infections). De ziekenhuizen bevinden zich in de 3 gewesten van België (2 ziekenhuizen in Vlaanderen, 2 in Wallonië en 2 in Brussel). Alle ziekenhuisafdelingen nemen deel aan de surveillance.

De surveillance heeft tot doel tijdig een verhoogde ernst van de seizoensgriep en andere acute luchtweginfecties op te sporen en aan de Belgische gezondheidsautoriteiten te melden; de circulerende virussen te identificeren en hun kenmerken te beschrijven en bij te dragen tot de schatting van de ernst van epidemieën of pandemieën door de Europese instellingen (ECDC/WHO-Euro).

Bij opname en ontslag verzamelen de ziekenhuizen klinische gegevens en wordt een neusswab afgenomen voor analyse door het NRC Influenza van elke patiënt die voldoet aan de gevalsdefinitie.

Een opname voor SARI wordt gedefinieerd als 

  • een ziekenhuisopname van minstens 24 uur,
  • voor ernstige klachten van acute luchtweginfectie, gedefinieerd als koorts (≥ 38°) en (hoest en/of kortademigheid),
  • die plots opgekomen zijn (in de laatste 10 dagen voor de opname).
  • nosocomiale infecties zijn uitgesloten. 

Peilwoonzorgcentra

Recent richtte Sciensano een netwerk van peilwoonzorgcenta op. Tijdens de wintermaanden wordt bij alle bewoners met griepachtige klachten klinische gegevens verzameld en tijdens periodes met hoge frequenties van griepklachten wordt ook een staal via een neuswisser afgenomen.

 

De geïntegreerde resultaten van deze surveillances geven informatie over:

  • de duur en intensiteit van de jaarlijkse epidemieën van luchtweginfecties
  • de circulerende luchtwegvirussen
  • de impact en ernst van de epidemieën
  • de resistentie tegen antivirale middelen
  • de effectiviteit van het griepvaccin.

Aangezien de wintersterfte deels toe te wijzen is aan acute luchtweginfecties, worden de gegevens van deze surveillances gebruikt bij de analyse van algemene oversterfte in de Be-MOMO surveillance van algemene oversterfte door de dienst Epidemiologie van infectieziekten. De resultaten van beide surveillances worden wekelijks gezamenlijk gepubliceerd in het bulletin acute luchtweginfecties.

Tot slot is de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten als het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de influenzavaccins voordat ze op de Europese markt gebracht kunnen worden.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema