Aanpassing COVID-19-rapportering

Gepubliceerd op: 
donderdag, 20 juli 2023
Last updated on 20-7-2023 by Wesley Van Dessel

Sciensano zal vanaf de week van 24 juli 2023 de COVID-19-rapportering integreren in het Acute luchtweginfecties-bulletin. Dit bulletin verschijnt elke woensdagnamiddag.

Sinds 1 juli 2023 zijn er enkele wijzigingen in de COVID-19-surveillance. Zo hebben de bevoegde autoriteiten beslist dat de ziekenhuizen voortaan geen COVID-19-cijfers meer moeten doorsturen, nadat recent ook de teststrategie voor de algemene bevolking al werd aangepast. De COVID-19-gegevens zullen voortaan geïntegreerd worden in het Acute luchtweginfecties-bulletin en zullen ook beschikbaar blijven via het dashboard en open data.

Het Acute luchtweginfecties-bulletin omvat de meest recente surveillancegegevens voor acute luchtweginfecties zoals griep, RSV en COVID-19. De surveillance gebeurt aan de hand van de netwerken van peilhuisartsen, peillaboratoria, peilwoonzorgcentra en peilziekenhuizen. 

Het eerste geïntegreerde Acute luchtweginfecties-bulletin zal verschijnen op woensdag 26 juli 2023.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL