Acute luchtweginfectie

Acute luchtweginfecties komen voor onder de vorm van seizoensgebonden pieken en kunnen veroorzaakt worden door veel verschillende ziektekiemen. Ze veroorzaken een hoge ziektelast en grote maatschappelijke impact tijdens de epidemieën.

Wat zijn acute luchtweginfecties?

Acute luchtweginfecties kunnen veroorzaakt worden door veel verschillende ziektekiemen (bv. griepvirus , Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV), Chlamyophila pneumonia, Mycoplasma pneumoniae, para-influenzavirus, adenovirus, humaan metapneumovirus, …). De ziekte wordt voornamelijk overgedragen door het inademen van besmette zwevende druppeltjes of deeltjes in de lucht.

Symptomen

De symptomen omvatten vaak hoest, koorts, kortademigheid, neusloop, keelpijn en algemeen onwel voelen. Het is niet mogelijk om enkel op basis van de symptomen te weten welke de verantwoordelijke ziekteverwekker is.

Er treden relatief vaak verwikkelingen op zoals longontsteking of, meer zeldzaam, acuut longfalen (acute respiratory distress syndrome, ARDS). Vooral in bepaalde risicogroepen (ouderen, personen met een chronische aandoening en zuigelingen) kunnen deze acute luchtweginfecties leiden tot ernstige ziektelast en zelfs overlijden. De hogere algemene sterfte tijdens de wintermaanden is deels te wijten aan de acute luchtweginfecties.

Vaak voorkomende ziekteverwekkers

De infecties met bepaalde ziektekiemen komen vaak voor onder de vorm van een jaarlijkse epidemie. Het moment van de piek van infecties is echter afhankelijk van de kiem (zie tabel).

Enkele vaak voorkomende verwekkers van acute luchtweginfecties zijn:

Ziektekiem Incubatieperiode Meest aangetaste leeftijdsgroep Symptomen en verwikkelingen Jaarlijkse piek
Griepvirus 1-5 dagen Kinderen < 15 jaar
 • koorts
 • hoest
 • kortademigheid
 • algemeen onwelzijn
 • longontsteking
 • acuut longfalen
Januari — maart
RSV 2-8 dagen Kinderen < 2 jaar
 • koorts
 • hoesten
 • niezen
 • piepende ademhaling (“wheezing”)
November — januari
Para-influenza virus 2–6 dagen Kinderen < 5 jaar
 • lopende neus
 • hoest
 • koorts

 

In ernstige gevallen:

 • kroep
 • infectie van de onderste luchtwegen (bronchitis)
 • longontsteking

Piek in:

 • maart-juni (serotype 3)
 • oktober-december (serotype 1)
Adenovirus 2–14 dagen (5-6 dagen voor acute luchtweg infectie)  
 • verkoudheid
 • keelontsteking (faryngitis)
 • koorts
 • oogontsteking (conjunctivitis)
 • oorontsteking
 • infectie van de onderste luchtwegen (bronchitis)
 • longontsteking
 • blaasontsteking
 • spijsverteringsklachten

 

Bij personen met een slecht werkend immuunsysteem of jonge kinderen kan de infectie ernstig verlopen:

 • longontsteking (pneumonie)
 • leverontsteking (hepatitis)
 • hartspierontsteking (myocarditis)
 • hersenvliesontstekling (meningitis)
 • hersenontsteking (encefalitis)
Het hele jaar aanwezig, maar een piek in november-maart
Mycoplasma pneumoniae 1-4 weken Schoolgaande kinderen en jong volwassenen
 • mild verloop
 • hoesten
 • algehele malaise
 • huiduitslag
 • koorts
 • keelontsteking (faryngitis)
 • ontsteking van de onderste luchtwegen (bronchitis)

 

In sommige gevallen kan het ziekteverloop ernstig zijn:

 • longontsteking
 • hersenontsteking (encefalitis)
 • hersenvliesontsteking (meningitis)
 • hartspierontsteking (myocarditis)
 • ontsteking van het hartzakje (pericarditis)
 • bloedarmoede (anaemia)
 • gewrichtsontsteking (artritis)
Epidemische verloop met een piek om de 4-7 jaar, gewoonlijk in de wintermaanden

Sciensano coördineert een netwerk van peilartsen, peillaboratoria en peilziekenhuizen om de intensiteit en de ernst van acute luchtweginfecties en de weerslag ervan op de bevolking voortdurend te evalueren. Sciensano is ook het Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor het influenzavirus. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het influenzavaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema