CJD surveillance - Surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob

Last updated on 26-10-2023 by Marinka Vangenck
Projectduur:
januari 1, 1998
-
Project with no end date

In het kort

Het Belgische surveillancesysteem voor de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is opgestart in 1998, na de epidemie van variant-CJD die vooral het VK trof. Het voornaamste doel is gevallen van variant-CJD in België te detecteren, zodat voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Aangezien de vier vormen van CJD zijn opgenomen in de surveillance, kan ook een ongewone stijging in het aantal Belgische gevallen van CJD worden gedetecteerd, wat kan wijzen op nieuwe vormen of nieuwe overdrachtswijzen van de ziekte.

Projectbeschrijving

Achtergrond

In 1996 werd variant-CJD (vCJD) voor het eerst vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Deze vorm van CJD werd al gauw in verband gebracht met de consumptie van vlees van vee dat is besmet met boviene spongiforme encefalopathie (BSE), een verwante ziekte die sinds 1986 een epidemie onder het vee had veroorzaakt. In het licht van die gezondheidscrisis werd een Belgisch surveillancesysteem voor de vier vormen van CJD opgestart in 1998.

Doelstelling van de surveillance

De eerste doelstellingis de detectie van gevallen van vCJD om:

  • risicofactoren te identificeren

  • infectiebronnen op te sporen
  • mogelijke gevallen met dezelfde blootstelling te identificeren
  • secundaire overdracht via bloedproducten en transplantaties te voorkomen.

Het tweede doel is om stijgingen in de CJD-incidentie te detecteren, wat een vroeg waarschuwingssignaal zou kunnen zijn voor een nieuwe prionziekte of een nieuwe overdrachtswijze van bekende vormen van CJD.

Methode

Zeven academische centra voor neurologie/neuropathologie zijn aangeduid als CJD-referentiecentra. Sciensano coördineert de surveillance en houdt de surveillancedatabase bij. Neurologen die vermoeden dat een patiënt CJD heeft, kunnen deze doorverwijzen naar een referentiecentrum, dat waarschijnlijke gevallen meldt. Drie van die centra kunnen gevallen bevestigen aan de hand van autopsie. Ze melden alle autopsies van vermoedelijke gevallen van CJD, ongeacht de uiteindelijke diagnose. Het surveillancesysteem vergoedt die autopsies. Sciensano verzamelt informatie over persoonlijke en demografische kenmerken, symptomen, diagnoseprocedures en risicofactoren.

Sciensano analyseert de gegevens regelmatig en deelt de bevindingen mee in de vorm van een rapport.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL