Sciensano & Hiv en aids

Last updated on 30-4-2019 by Admin Drupal

De preventie tegen aids evolueert. Naast condooms en screening is de behandeling uitgegroeid tot een volledig preventief instrument. Vandaag zorgen de behandelingen ervoor dat mensen met hiv langer in goede gezondheid kunnen leven en blokkeren ze de overdracht van hiv.

Wat doet Sciensano?

Sciensano is verantwoordelijk voor de surveillance van hiv en aids in België sinds 1985 Deze surveillance is belangrijk omdat ze de mogelijkheid biedt om het aantal met hiv besmette personen en het aantal onder hen dat aids heeft, te bepalen. Ze is gebaseerd op:

  • de hiv-diagnoses
  • het Belgische hiv-cohort.

De verzamelde klinische, biologische en therapeutische gegevens helpen om een beter inzicht te verwerven in de evolutie van hiv-infectie en daarmee samenhangende factoren, maar ook in de monitoring van hiv-gerelateerde ziekte en sterfte en de schatting van epidemiologische indicatoren op de zorg voor mensen met hiv. 

Deze gegevens worden vervolgens naar Sciensano gestuurd, die ze analyseert en een jaarrapport opstelt (zie onderaan deze pagina) waarin de situatie van hiv en aids in België van het voorbije jaar wordt beschreven. Aan de hand van deze epidemiologische evaluatie kunnen de autoriteiten conclusies trekken en het beleid inzake hiv/aids herbekijken.

Diagnose van hiv

Gegevens over de situatie van aids en hiv-diagnoses in België zijn afkomstig van twee bronnen: 

  • de registratie en rapportage van aidspatiënten door artsen 
  • de registratie van hiv-seropositiviteitsdiagnoses door de referentielaboratoria die de bevestigingstests uitvoeren. 

Dit gaat eigenlijk over dezelfde patiënten, die in verschillende stadia van de ziekte in aanmerking worden genomen. Aidspatiënten zijn allemaal hiv-positief maar de meeste seropositieve mensen hebben het stadium van aids niet bereikt.

Er zijn in België 7 referentielaboratoria voor aids die erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Zij hebben onder de meer de volgende taken:

  • bevestigingstests uitvoeren op bij een screeningstest positief bevonden serums
  • de virale lading meten van mensen met hiv in medische follow-up
  • epidemiologische gegevens verzamelen (leeftijd, geslacht, nationaliteit, gedrag, enz.).

Net als in andere Europese landen is hiv-surveillance in België gebaseerd op de follow-up van de diagnoses van hiv-infectie. Deze surveillance heeft een beperking: ze toont niet de werkelijke incidentie van de hiv-infectie. Nieuw geregistreerde hiv-diagnoses omvatten zowel patiënten die recent besmet raakten als patiënten die al meerdere jaren besmet zijn, maar geen patiënten die zich niet bewust zijn van hun infectie.

Na een hiv-infectie verlopen immers verschillende jaren voordat er symptomen optreden. Een vroege diagnose wordt beïnvloed door factoren zoals de progressie van de ziekte, de beschikbaarheid van screening op hiv en de frequentie van de screening.

De schatting van de hiv-incidentie en het aantal mensen dat met hiv leeft, is van belang voor een beter begrip van de hiv-epidemie in België. 

Hiv-cohort: gegevens van met hiv besmette patiënten in medische follow-up

Na de invoering van antiretrovirale behandelingen in 1996 is de levensverwachting van mensen met hiv aanzienlijk verbeterd en is de populatie van mensen die met hiv leven en medisch worden gevolgd, veel sneller toegenomen.

Om dit aspect van veranderende epidemiologie te beschrijven en te bestuderen, worden gegevens over de populatie in medische follow-up verzameld:

  • door de referentielaboratoria voor aids die regelmatig de virale lading meten van mensen met hiv in medische follow-up
  • door de referentiecentra voor aids die de behandelingsgegevens en de immunologische evolutie registreren van meer dan 75% van de patiënten met hiv in medische follow-up.

Beide databanken worden gebruikt om een ​​volledig beeld te krijgen van de met hiv besmette populatie in medische follow-up in België. 

 

 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic