Cijfers

Interactieve kaart van gevallen van hoogpathogene aviaire influenza H5N1/H5Nx in België vanaf 1/09/2021.

Gevallen van hoogpathogene aviaire influenza H5N1/H5Nx in België vanaf 1/9/2022.

Bijgewerkt op 27/09/2023.

De bovenstaande kaart toont de detecties van hoogpathogene H5N1/H5Nx aviaire influenza in België vanaf 1 september 2022.

Er wordt vermeld :

-        De wilde vogels : cirkels

-        De professionele pluimveebedrijven, privéhouders en zoologisch park : driehoek

-        De zoogdieren : vierkant

Seizoen 2022-2023

Sinds 1 september bleef het aantal detecties van HP H5N1 hoog bij in het wild levende vogels. De infectiedruk in de natuur blijft dus ook erg hoog en wijst op een endemisiche situatie in de wilde vogel populatie.

Het aantal infecties bij in gevangenschap levende vogels is ook hoger, reeds 17 gevallen bij pluimveebedrijven (waaronder 4 bij handelaars), 20 gevallen bij privéhouders en 1 dierenpark werden vastgesteld. Bij een privéhouder waar een uitbraak bij kippen en eenden werden vastgesteld, werden ook fretten positief gedetecteerd met het virus. Vijftien vossen en drie bunzingen worden ook positief aangetoond.

Deze intense circulatie van het virus bevestigd de nood aan waakzaamheid en het behoud van een strikte bioveiligheid in de pluimvee sector om een introductie van het virus te vermijden.

Vorige seizoenen en uitbraken

Vogelgriep in België

Terwijl in 2020 slechts twee uitbraken van HPH5Nx werden vastgesteld, constateerde het Belgisch NRL aviaire influenza in 2021 11 uitbraken in bedrijven (6) en in gevangenschap levende dieren, en dit zonder een echte onderbreking tijdens de zomerperiode. Een opvallende evolutie, want tot dan toe kwamen de uitbraken van het influenzavirus hoofdzakelijk in de winterperiode voor en was er een kenmerkende “zomerpauze”. Het verlies aan seizoensgebondenheid zou kunnen wijzen op persistente circulatie van het virus bij in het wild levende dieren.

De najaarsmigratie van wilde vogels in 2021 blies de epidemie nieuw leven in door een stroom van nieuwe hoog pathogene H5Nx-virussen mee te brengen. De eerste positieve wilde vogel van de nieuwe golf in België werd op 12 november 2021 bevestigd, en werd gevolgd door het eerste positieve pluimveebedrijf op 8 december 2021. Het vogelgriepseizoen 2021-2022 bewees het nut van de surveillance van wilde vogels als waarschuwingssysteem.In 2021 testten 30 wilde vogels, zoals ganzen, eenden, roofvogels en kustvogels positief voor hoog pathogene H5Nx-stam van het virus. In één maand tijd (januari 2022) kwamen hier een 30-tal nieuwe detecties in wilde vogels bij, wat betekent dat er op dat moment veel (hoog pathogeen H5) vogelgriepvirus onder deze dieren circuleert (hoge infectiedruk). Deze gevallen bij wilde vogels werden vooral gedetecteerd in het noorden van ons land, dat bijzonder dichtbevolkt is met watervogels, maar waar ook de overgrote meerderheid van onze pluimveebedrijven gevestigd zijn. De eerste wilde vogel die in Wallonië positief testte, werd op 9 februari 2021 gemeld in de provincie Luik.

Tijdens het seizoen 2021-2022 namen de geconstateerde gevallen bij wilde dieren sterk toe en werden 7 uitbraken gemeld in de pluimveehouderijsector (6 professionele bedrijven en één particuliere houder).

Vogelgriep in Europa

Sinds 2014 duikt de erg ziekteverwekkende (hoog pathogene) vorm van het vogelgriepvirus (hoog pathogene H5Nx-influenzastammen) regelmatig op in Europa. Sinds 2016 betreft dit de “clade 2.3.4.4b H5”-stam.

Seizoen

Aantal uitbraken in Europa

2016-2017

2 781

2017-2018

166

2018-2019

21

2019-2020

334

2020-2021

3 559

 

2016-2017 2017-2018
2018-2019 2019-2020
2020-2021  
 

Figuur 1: weergave van de uitbraken in de verschillende clade 2.3.4.4b HPAI-H5 seizoenen sinds 2016 (bron: EFSA). Cirkel = uitbraak bij pluimvee, ster = uitbraak bij wilde vogels, driehoek = uitbraak bij in gevangenschap levende vogels.

Het type virus dat momenteel circuleert, is uitzonderlijk ziekmakend (virulent) voor zowel pluimvee als voor in het wild levende vogels. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft de vogelgriepuitbraak van de winter van 2020-2021 bestempeld als de meest verwoestende en langdurige epidemie van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) die ooit in Europa is voorgekomen.

Meer info op de pagina van het NRL Aviaire Influenza.

Sciensano is het Nationaal Referentielaboratorium van België (NRL) voor aviaire influenza. Tegen dit zeer besmettelijke virus dat dodelijke epidemieën kan veroorzaken bij vogels, werken wij mee aan de actieve en passieve bewaking van onze Belgische fokkerijen en wij ontwikkelen instrumenten om de ziekte snel en efficiënt te diagnosticeren en zo de expansie ervan tegen te gaan.

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

QR code

QR code for this page URL