Vogelgriep in België | Sciensano bepaalt het ziekmakend vermogen van de virussen

Gepubliceerd op: 
vrijdag, 2 augustus 2019
Last updated on 5-8-2019 by Lieke Vervoort

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, rondde eind juli 2019 succesvol een studie af over de vogelgriep of aviaire influenza. Sciensano is het Nationaal Referentielaboratorium van België (NRL) voor aviaire influenza.
Vanaf begin april tot en met eind juni 2019 werd in 82 bedrijven met legkippen met buitenloop het H3N1 aviair influenza-virus gedetecteerd. Dit subtype van vogelgriep heeft een lage ziekteverwekking en heeft geen meldingsplicht volgens de EU-richtlijnen, in tegenstelling tot de andere subtypes.  De getroffen bedrijven bevonden zich voornamelijk in het noordwesten van België.

De genetische informatie wijst erop dat dit subvirus afkomstig is van wilde vogels, die het hebben doorgegeven aan pluimvee.  Jonge, gezonde legkippen die nog geen eieren legden en waaraan het virus werd toegediend werden niet ziek. Bij de volwassen legkippen met een normale productie stierven 2 van de 6 geteste dieren één week na infectie.

Meer info in het volledige rapport

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL