Primary tabs

Dr. Stefan Roels DVM

Scientific Coordinator

Ik ben een geboren en getogen Gentenaar en heb mijn lager en middelbare studies (Wetenschappelijke A) gedaan op het Sint Paulus Instituut. Daarna ben ik gaan studeren voor Doctor in de Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent waarna ik na een korte opleiding in de Leopoldskazerne van Gent, mijn militaire plicht vervult heb in het Militair Hospitaal van Neder-Over-Heembeek. Hier was ik, samen met een collega dierenarts, verantwoordelijk voor de huidbank van het brandwondencentrum. Eens deze tijd afgelopen ben ik na een aantal interims in de dierenartsenpraktijk, begonnen aan de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent) als voltijds assistent verantwoordelijk voor de dagelijkse diagnostiek en opleiding in de veterinaire pathologie van de studenten van de laatste 3 jaar dierenarts. Tijdens die tijd heb ik mij ook ingezet voor de rechten van het assisterend academisch personeel als adviserend lid in de vakgroep. Na een tijdje ben ik ook begonnen aan een doctoraat die ik in 2000 heb volbracht. In 1997 (na 5 jaar assistentschap) ben ik beginnen werken op het CODA en ben in de jaren langzaam gegroeid in en met het instituut tot op vandaag. Tijdens mijn carriere op het CODA heb ik de activiteiten in het kader van de pathologie ontwikkeld evenals aan de wieg gestaan van het nationaal referentielaboratorium voor TSEs en PRNP genotypering. In 2008 werd ik bevestigd in het SW3 kader en in juni 2010 aangesteld tot hoofd van de wetenschappelijke dienst “Bewaking, Orientatie & Diergeneeskundige Ondersteuning. In deze hoedanigheid was ik ook verantwoordelijk voor het opstarten van de omkadering van de dierproeven met als doel om het proefdiercentrum van Machelen opnieuw volledig operationeel te hebben om naast de standaard BSL-1&2 proeven ook BSL-3 proeven uitgevoerd kunnen worden. Daarbij kreeg ik naast de verantwoordelijkheid over mijn oorspronkelije subeenheid ook de verantwoordelijkheid voor subeenheid “Biologische standardisatie”, met op zijn beurt 3 wetenschappers en 5 technische medewerkers en het opstarten van het Nationaal Referentielaboratorium voor bijenziekten. Naar aanleiding van deze versmelting kreeg onze afdeling de naam “Kwaliteitscontrole en bijzondere ziekten”. Naast deze taken, ben ik ook lid van het bioveiligheid en ethisch comite van het instituut, effectief lid van een adviserend comite van het Geneesmiddelenagenstschap (FAGG), lid van het bestuur van de Belgian Wildlife Diseases Society, World Rabbit Science Association (Belgian branch) en Belgian Working Group on Veterinary Pathology. Daarnaast ben ik expert voor BELAC (Be) voor wat betreft de ISO 17025 kwaliteitsnorm. Sinds 2017 ben ik veterinair expert voor Dierenwelzijn en lid van Dierenwelzijncel van de Wetenschappelijke directie “Infectieziekten Dier” en Quality Manager (GLP) & back-up dierenarts van ons proefdiercentrum in Machelen. Op 31/10/17 werd ik benoemd tot als effectief lid (voorzitter) in de Brusselse Commissie voor dierproeven. in het nieuwe organogram was ik daarnaast nog eenheidsshoofd “Bijzondere ziekten”, waaronder de 3 NRLs vallen, namelijk deze van TSE diagnose, PRNP genotypering en bijenziekten. Van oktober 2019 tot en met september 2023 was ik teamleider labo & pathologie bij DGZ Torhout alsook Interne ISO 17025 auditeur. Sinds 1 oktober 2023 ben ik weer bij Sciensano tewerkgesteld als Wetenschappelijk Coordinator.

Works in:

Expert in: 
Read more

Contact form

Please note that your message will require a validation before being sent to the person. You will receive an email at your address, containing a link for validating your message.

Address

Belgium

QR code

QR code for this page URL