Search results - 33 results

Annual report Belgian Cystic Fibrosis Registry 2018

period at about 3.5% over the years since 2014.   Thanks to improved disease management and novel treatments, the life expectancy and the quality of life of patients with CF has improved significantly when ...

Understanding New Psychoactive Substance (NPS) use in Belgium from a health perspective (NPS-Care)

a two-year period between March 2017 and June 2019. Commissioned and funded by Belgian Federal Science Policy, NPS care was coordinated by the University College of Ghent, joined by Sciensano as ...

Epidemiologische surveillance van invasieve infecties met Haemophilus influenzae- 2018

b (n=10). Vóór de invoering van de vaccinatie tegen serotype b, was deze de belangrijkste oorzaak van bacteriële meningitis bij kinderen jonger dan 5 jaar (250-300 gevallen per jaar in de periode vóór ...

Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen- Gegevens voor de periode 2014-2016

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Vanden Berghe, Wim; De Baetselier, Irith; Van Cauteren, Dieter; S Moreels; Sasse, André; Quoilin, Sophie Source: Sciensano, Brussels, Belgium, p.23 (2020) Accession ...

Milieumonitoring van poliovirussen in België- Haalbaarheidsstudie

in een vierjarig project, met jaarlijkse herbeoordeling. De jaarlijkse kost voor het monitoringsproject is geschat tussen 143 000€ en 166 500€ voor de periode van 4 jaar, naargelang het gekozen ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

Nagaan in welke mate de set indicatoren stabiel gehouden kan worden over de jaren heen en/of de set indicatoren niet voor een langere periode dan 3 jaar vastgelegd kan worden. Op deze manier krijgen de ...

Epidemiologische surveillance van invasieve pneumokokkeninfecties (IPD)- 2018

pre-vaccinatie periode. Variatie in serotypes over de tijd is er vooral bij kinderen jonger dan 2 jaar. In deze leeftijdsgroep is er sinds 2011 een daling van PCV10-serotypes. Er was een lichte stijging van de incidentie ...

Epidemiologische surveillance van tetanus. Clostridium tetani – beschikbare gegevens in 2018

Gegevens schommelde het aantal ziekenhuisverblijven met tetanus als hoofddiagnose in de periode 2000-2017 tussen 1 en 11 per jaar (mediaan van 6 verblijven/jaar). • In 2018 bevestigde het Referentielabo (RL) ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

de periode 01/09/2009 — 31/12/2015. De EMD-gegevens waren beschikbaar voor 21.373 patiënten met een ZT DM2 gestart in de periode 01/09/2009 tot 30/09/2016. Het opstarten van het ZT DM2 leidt tot een ...

Annual Report Belgian Cystic Fibrosis Registry 2017

levels above 10.0% since 2012, but reaching 11.4% in 2017. The prevalence of the Burkholderia cepacia complex on the other hand has decreased to 2.9%, after a stable period at 3.5% over the years since ...

QR code

QR code for this page URL