Search results - 1 result

Epidemiologische surveillance van tetanus. Clostridium tetani – beschikbare gegevens in 2018

Gegevens schommelde het aantal ziekenhuisverblijven met tetanus als hoofddiagnose in de periode 2000-2017 tussen 1 en 11 per jaar (mediaan van 6 verblijven/jaar). • In 2018 bevestigde het Referentielabo (RL) ...

QR code

QR code for this page URL