CONTAMINATIE VAN EIEREN AFKOMSTIG VAN KIPPEN GEHOUDEN BIJ PARTICULIEREN

Last updated on 3-8-2021 by Jill Alexandre

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

Abstract:

State of the art Reeds in 2002 werden er eieren van hobby-kippen met vrije uitloop uit de Antwerpse agglomeratie geanalyseerd, omdat men vermoedde en vreesde dat historische dioxineverontreinigingen aanleiding konden geven tot ernstige, zelfs gevaarlijke, contaminaties. De analyseresultaten (FAVV 2002, Pussemier et al. 2004) brachten aanzienlijke overschrijdingen aan het licht; de congeneerprofielen wezen in de richting van milieucontaminatie (aanwezigheid van hoger gechloreerde congeneren), maar lieten niet toe het mechanisme van de verontreiniging te ontrafelen. Meteen ontstond er bezorg…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL