Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport - data 2015

Last updated on 15-12-2021 by Wesley Van Dessel

Public Access

Published

Abstract:

Context en inleiding Het Koninklijk Besluit van 27/0½015 (1) met betrekking tot de surveillance van ziekenhuishygiëne beschrijft de verplichting van acute ziekenhuizen om kwaliteitsindicatoren te verzamelen die het lokaal ziekenhuishygiëne beleid in de instelling beschrijven. De indicatoren worden gedefinieerd door de ‘Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticumbeleid (BAPCOC), op het advies van het federaal platform voor ziekenhuishygiëne’. Het project wordt gecoördineerd door het WIV die de verzameling de analyse, en de publicatie van de gegevens verzekerd. De doelstellingen z…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL