Surveillance van COVID-19 gerelateerde mortaliteit in België, epidemiologie en methodologie tijdens 1e en 2e golf (maart 2020 - 14 februari 2021)

Last updated on 15-3-2023 by Natalia Bustos Sierra

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Abstract:

Dit rapport geeft epidemiologische cijfers over de kenmerken van COVID-19-sterfgevallen tijdens de eerste golf (1 maart 2020 tot 21 juni 2020), de intergolf (22 juni tot 30 augustus 2020) en de tweede golf (31 augustus 2020 tot 14 februari 2021) van de COVID-19- epidemie in België. Dit is de periode voordat de effecten van de landelijke vaccinatiecampagne, die begin 2021 van start is gegaan, konden worden beoordeeld. In totaal vielen er tijdens deze periode 21 860 COVID-19 sterfgevallen (43,9% in de eerste golf en 54,7% in de tweede golf). Het COVID-19 mortaliteitssurveillancesysteem wer…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL