Aanzienlijke oversterfte tijdens de hittegolf van augustus 2020

Published on: 
Friday, September 4, 2020
Last updated on 15-2-2023 by Cassandre Dugailliez

Deze zomer werd de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan 2 keer geactiveerd, waarbij gelijktijdig ook de COVID-19 epidemie heerste in ons land. Tijdens lange periodes van hittegolven (of net daarna) wordt een overmatige sterfte* verwacht. Sciensano, het Belgische gezondheidsinstituut, registreerde dan ook een aanzienlijk aantal bijkomende sterfgevallen tijdens de hittegolf van augustus.

Contact person(s): 

QR code

QR code for this page URL