Start van de lente vraagt alertheid voor tekenbeten. Stuur een verwijderde teek gratis op voor onderzoek

Published on: 
Wednesday, March 31, 2021
Last updated on 1-4-2021 by Hanne Reyners

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, volgt elk jaar tekenbeten op bij de Belgen via hun website en mobiele applicatie ‘TekenNet’ . Uit de cijfers blijkt dat het aantal tekenbeten in 2020, na enkele jaren met lagere aantallen, terug is toegenomen. Met de start van de lente, begint het Agentschap Zorg & Gezondheid opnieuw met de campagne “Wees niet gek. Doe de tekencheck.” Daarnaast onderzoekt TekenNet dit jaar opnieuw de aanwezigheid van ziektekiemen in teken. Sciensano doet daarom een oproep aan iedereen die een tekenbeet oploopt: registreer de beet op TekenNet en stuur de verwijderde teek tussen 1 april en 31 oktober 2021 gratis met de post naar Sciensano.

QR code

QR code for this page URL