Griepepidemie woedt verder

Published on: 
Wednesday, January 4, 2023
Last updated on 9-1-2023 by Marinka Vangenck

De griep is al een tijdje in het land, maar nu zijn alle criteria vervuld om van een griepepidemie te mogen spreken. Zowel bij de huisartsen, in de laboratoriumanalyses en in de ziekenhuisopnames zien we een duidelijke stijging van het aantal griepgevallen. Daarnaast circuleren er ook nog steeds een aantal andere virussen die ademhalingsziekten veroorzaken, zoals coronavirus en RSV.

“De griep is in volle opmars en de criteria van een griepepidemie zijn nu vervuld. Naast het griepvirus, heersen, in iets mindere mate, ook nog coronavirus en RSV. Voor al deze virussen gelden dezelfde goede wintergewoonten: handen wassen, masker, thuisblijven bij ziekte en goede ventilatie. Het is nog steeds mogelijk om een griepprik te halen.”, zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano. 

Contact person(s): 

QR code

QR code for this page URL