Griepepidemie woedt verder

Gepubliceerd op: 
woensdag, 4 januari 2023
Last updated on 9-1-2023 by Marinka Vangenck

De griep is al een tijdje in het land, maar nu zijn alle criteria vervuld om van een griepepidemie te mogen spreken. Zowel bij de huisartsen, in de laboratoriumanalyses en in de ziekenhuisopnames zien we een duidelijke stijging van het aantal griepgevallen. Daarnaast circuleren er ook nog steeds een aantal andere virussen die ademhalingsziekten veroorzaken, zoals coronavirus en RSV.

“De griep is in volle opmars en de criteria van een griepepidemie zijn nu vervuld. Naast het griepvirus, heersen, in iets mindere mate, ook nog coronavirus en RSV. Voor al deze virussen gelden dezelfde goede wintergewoonten: handen wassen, masker, thuisblijven bij ziekte en goede ventilatie. Het is nog steeds mogelijk om een griepprik te halen.”, zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano. 

Griepepidemie

De cijfers van de afgelopen week zijn niet eenduidig te interpreteren. Enerzijds was het kerstverlof, een periode waarin mensen soms minder vaak de huisarts raadplegen dan gewoonlijk. Anderzijds kan het verlof ook een vertraging van de rapportering in onze  peilnetwerken veroorzaken.

Toch wijzen de resultaten die we gebruiken om de griep op te volgen nog steeds op een stijgende trend in het aantal griepinfecties en lijkt de heersende griepepidemie vorige week van matig hoge intensiteit te zijn. De griepinfecties worden in alle leeftijdscategorieën gezien, maar voorlopig lijken kinderen en jongere volwassenen het meest getroffen.

Naast het griepvirus circuleren op dit moment ook nog RSV, SARS-CoV-2 en enkele andere luchtwegvirussen die dezelfde symptomen kunnen veroorzaken. Bij personen ouder dan 65 jaar werden de afgelopen weken nog relatief meer RSV dan griepinfecties gezien, maar in de jongere leeftijdsgroepen neemt het griepvirus de overhand, zeker bij patiënten in de eerstelijnszorg.

Meer details in het wekelijks bulletin over acute luchtweginfecties.

Heeft een griepprik nog zin? Ja!

De Hoge Gezondheidsraad raadt aan zich te laten vaccineren tegen de griep. Zolang de piek in het aantal griepgevallen nog niet is bereikt, heeft een inenting nog altijd zin. Meer info in het volledige advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Personen die behoren tot een risicogroep en die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen op dit moment de zin van een vaccinatie bespreken met hun behandelende arts. De volgende personen behoren tot een risicogroep:

  • 65-plussers (maar het vaccin wordt ook aan 50-plussers sterk aangeraden)
  • zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • personen met een chronische ziekte
  • verzorgend personeel
  • alle personen die in een (zorg)instelling verblijven.

Hoe kan je griep en andere ernstige luchtweginfecties voorkomen?

Iedereen kan griep krijgen en de ziekte verspreidt zich makkelijk. Naast een vaccinatie, zijn er een aantal algemene voorzorgsmaatregelen om de griep niet te verspreiden:

  • draag een masker op drukke plaatsen, zoals het OV, of als u milde klachten hebt
  • was of ontsmet je handen regelmatig
  • blijft huis bij ziekte
  • wees voorzichtig voor mensen met een zwakke gezondheid. Draag een masker of hou afstand.

Voelt u zich grieperig? 

Een griep brengt een algemeen malaisegevoel met zich mee. Naast de symptomen van een verkoudheid zoals hoofdpijn, keelpijn, neusloop en hoesten, kenmerkt een griep zich door koorts, koude rillingen en zweten, uitputting en spierpijn. 

Griep, COVID-19 en RSV worden veroorzaakt door een virusinfectie. Antibiotica hebben in dit geval geen nut! Lees meer over het correct gebruik van antibiotica. Meestal is een griep goedaardig en volstaan een week bedrust, veel water en thee drinken en geduld om van griep te genezen. Bij personen die behoren tot een risicogroep kan de griep tot complicaties leiden en een doktersbezoek vereisen.

Het wekelijks bulletin over acute luchtweginfecties kan telkens vanaf woensdagnamiddag geraadpleegd worden op de website van Sciensano.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL