Search results - 5 results

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKEKAD)- Resultaten 2019

is gestart. • De jaarlijkse screening op retinopathie nam in de periode 2008-2019 zowel bij de algemene als de doelpopulatie significant af. • Uit de resultaten blijkt dat het percentage patiënten met ...

Vlaams en Brussels Gewest zoeken samen naar alternatieven dierenproeven

://www.bruzz.be/samenleving/vlaams-en-brussels-gewest-zoeken-samen-naar-alternatieven-dierenproeven-2022-01-16 (2022) URL: https://www.bruzz.be/samenleving/vlaams-en-brussels-gewest-zoeken-samen-naar-alternatieven-dierenproeven-2022-01-16 Keywords: 3Rs alternative methods to animal testing NAM RE-Place ...

Surveillance van COVID-19 gerelateerde mortaliteit in België, epidemiologie en methodologie tijdens 1e en 2e golf (maart 2020- 14 februari 2021)

ouderen (38%). Tijdens de eerste golf was deze verdeling daarentegen gelijkmatiger (50% in ziekenhuizen en 49% in woonzorgcentra). In de loop van de tijd nam de testcapaciteit toe en verbreedde de ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

stijging in de jaarlijkse bepalingen van urinaire creatinine en albumine. De kwaliteit van zorg voor DM2-patiënten die geëvalueerd werd aan de hand van de intermediaire gezondheidsuitkomstparameters nam toe. ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKEKAD)- Resultaten 2017

meer scans patiënten deden, hoe beter hun HbA1c was. De jaarlijkse screening op retinopathie nam in de periode 2008-2017 zowel bij de algemene als de doelpopulatie significant af. Uit de resultaten ...

QR code

QR code for this page URL