Surveillance van tekenbeten in België: gegevens van TekenNet 2017 en resultaten van de studie op ziektekiemen in teken die werden verzameld op mensen

Published on: 
Wednesday, April 18, 2018
Last updated on 18-4-2018 by Sébastien Daems

In 2017 werden er in België 8500 tekenbeten gerapporteerd. In vergelijking met 2016 gaat het om een daling van 17 %. De spreiding van het aantal beten in tijd en ruimte was vergelijkbaar met het voorgaande jaar: er waren meer meldingen in Vlaanderen (58,3 %) dan in Wallonië (40,5 %) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1,2 %). In 2017 deed het federaal onderzoekscentrum Sciensano (voorheen het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) een oproep aan de burgers die werden gebeten om de verwijderde teken tussen 1 april en 31 oktober op te sturen zodat deze in het laboratorium konden worden geanalyseerd op de aanwezigheid van ziektekiemen. De oproep bleek een enorm succes: er zijn meer dan 3700 teken verzameld, waarvan er 1600 werden geanalyseerd, afkomstig uit alle provincies van het land.

QR code

QR code for this page URL