Associatie tussen hydroxychloroquine en mortaliteit van COVID-19 patiënten die in België gehospitaliseerd zijn

Published on: 
Wednesday, August 26, 2020
Last updated on 6-9-2022 by Cassandre Dugailliez

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie verzamelt Sciensano gegevens van COVID-19 patiënten die in de meerderheid van Belgische ziekenhuizen werden opgenomen om de evolutie van deze patiënten te bestuderen en om risicofactoren voor ernstige ziekte of overlijden te identificeren. Deze gegevens werden gebruikt om het verband tussen hydroxychloroquine en sterfte van gehospitaliseerde patiënten te bestuderen.

QR code

QR code for this page URL