Associatie tussen hydroxychloroquine en mortaliteit van COVID-19 patiënten die in België gehospitaliseerd zijn

Gepubliceerd op: 
woensdag, 26 augustus 2020
Last updated on 6-9-2022 by Cassandre Dugailliez

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie verzamelt Sciensano gegevens van COVID-19 patiënten die in de meerderheid van Belgische ziekenhuizen werden opgenomen om de evolutie van deze patiënten te bestuderen en om risicofactoren voor ernstige ziekte of overlijden te identificeren. Deze gegevens werden gebruikt om het verband tussen hydroxychloroquine en sterfte van gehospitaliseerde patiënten te bestuderen.

Bij aanvang van de exponentiële fase van de epidemie in België, en in afwachting van de resultaten van de klinische studies, werd de toediening van een „lage dosis” hydroxychloroquine sulfaat regime aanbevolen als een aanvaardbare behandelingsoptie voor instemmende gehospitaliseerde COVID-19 patiënten zonder contra-indicaties. Deze aanbeveling werd opgesteld door:

  • een task force bestaande uit clinici en wetenschappers van de referentiecentra voor erg besmettelijke luchtwegaandoeningen
  • het FAGG
  • Sciensano 

De studie van gegevens van ziekenhuispatiënten in België toont aan dat van de 8.000 patiënten die voldeden aan de inclusiecriteria voor de analyse, ongeveer 4.500 patiënten een behandeling kregen op basis van hydroxychloroquine. Multivariate statistische analyse (om te corrigeren voor zoveel mogelijk vertekenende factoren) toont aan dat een behandeling met een lage dosis hydroxychloroquine zoals voorgeschreven in Belgische ziekenhuizen, gepaard ging met een lagere sterfte in het ziekenhuis dan patiënten die deze behandeling niet kregen. Deze studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Antimicrobial Agents.

In navolging van de resultaten van andere internationale studies en aanbevelingen wordt hydroxychloroquine momenteel in België niet meer aanbevolen voor de behandeling van COVID-19, behalve in geregistreerde klinische studies. Het is echter belangrijk om het gebruik ervan tijdens de eerste golf van de epidemie te documenteren en aan te tonen dat er in elk geval geen meldingen zijn van overmatige mortaliteit bij patiënten die volgens de Belgische instructies met hydroxychloroquine zijn behandeld.  Onze waarnemingen zijn vergelijkbaar met andere observationele studies die wereldwijd worden uitgevoerd, en doen nieuwe hypothesen rijzen over de ontstekingsremmende mechanismen die verband houden met het potentiële voordeel van hydroxychloroquine.

 

QR code

QR code for this page URL