Het effect van de coronacrisis op personen met diabetes

Published on: 
Friday, October 16, 2020
Last updated on 16-10-2020 by Lydie Denis

Sciensano publiceerde eerder vandaag de resultaten van de 4e COVID-19 gezondheidsenquête, die plaatsvond tussen 24 september en 2 oktober. Deze algemene bevolkingsenquête werd deze keer ook verspreid door de Diabetes Liga en de Association du Diabète, wat resulteerde in een hoog aantal deelnemende personen met diabetes (6,4% van de totale steekproef). Personen met diabetes vormen een risicogroep voor een ongunstig verloop bij infectie met het coronavirus en moeten speciale aandacht besteden aan hun levensstijl. 

Contact person(s): 

QR code

QR code for this page URL